معاون توانبخشی:

 راحله جاتن

  
تحصیلات:

کارشناس گفتاردرمانیسوابق :

کارشناس  طرح   cbr   

-معاونت توانبخشی بهزیستی استان

-کارشناس مناسب سازی ستاد

-معاون توانبخشی بهزیستی استان

 

شرح مسئولیتها و شرح اختیارات :
معاونت توانبخشی عبارت است از مجموعه ای از اقدامات پزشکی ، آموزشی ، حرفه ای و اجتماعی که موجبات استقلال نسبی افراد ناتوان و معلولین را در جامعه فراهم نموده و سبب بازگشت و الحاق مجدد آنان به جامعه و استفاده یکسان از فرصتهای مختلف اجتماعی ، آموزشی و اقتصادی در مقایسه با افراد سالم می گردد .

 

 
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 205727