دفتر مشاوره و خدمات روانشناختی در راستای پیشگیری ائلیه و ثانویه با ارئه خدمات مشاوره تلفنی به تماس گیرندگان خط1480 و ارائه خدمات مشاوره حضوری به مراجعان مرکز مشاوره در بخش دولتی و خصوصی فعالیت می نماید. بسته به نیاز تماس گیرندگان و مراجعه کنندگان در سطح آگاهسازی و بهبود و اصلاح رفتارهای آسیب زا و پیشگیری از آسیب های فردی و خانوادگی و اجتماعی ، خدمات مشاوره به متقاضیان ارائه می گردد.

 
این دفتر در چهار زمینه ذیل مشغول فعالیت می باشد:

1-مشاوره حضوری

2-مشاوره تلفنی

3- مراکز خصوصی

4- آموزشپیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 205934