هر روز با شتاب گرفتن تحولات محیطی و تغییر و تنوع در ساختار و فرهنگ جوامع برمیزان ابهام شرایط موجود و نیز پیچیدگی آسیب ها و مشکلات اجتماعی افزوده می شود. وجود پدیده های اجتماعی مهمی مانند  مهاجرت فزاینده و شهرنشینی ، گسترش مناطق حاشیه نشین ، بیکاری ؛ تورم و روند رو به فزایند اسیب های اجتماعی از قبیل آ,تیاد ، جرم و خشونت ، ضرورت پرداختن به اقدامات پیشگیرانه را بیش از هر زمان دیگری مطرح می سازد.

دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی با هدف ارتقای کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی افرا و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، طرح ها و برنامه هایی را در دست اجرادارد.

-آموزش مهارت های زندگی در محیط های سه گانه(محلات، محیط های آموزشی ، محیط کار )

- آموزش زندگی خانواده

-آموزش پیش از ازدواج

- پایگاه سلامت اجتماعیپیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206100