برنامه های دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد

 

این دفتر برنامه های خود را باهدف کاهش بار اعتیاد ، با رویکردی جامع نگر و در راستای توانمند سازی جامعه با الگویی اجتماع محور طراحی کرده است.

 

برنامه های این دفتر در دو محور انجام می گیرد:

الف-پیشگیری اولیه

ب- درمان و زیانکاهی

 

الف-یشگیری اولیه :
                                1- پیشگیری اجتماع محور از اعتیاد ( cb ) در محیط های چهار گانه

           2- فعالیت های انجام شده در قالب طرح پیشگیری اجتماع محور

 3- فعالیت های انجام شده در زمینه پیشگیری از اعتیاد

 

ب- در مان و زیانکاهی:

   1)درمان سرپایی

   2)فعالیت های مرتبط با درمان مثل صدور موافقت اصولی جهت مراکز در مان سرپائی

   3) کاهش آسیب

4) اجتماع درمان مدارپیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 206014