معاونت امور فرهنگی و پیشگیری

معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در سال 1371 به عنوان یکی از معاونت های سازمان بهزیستی که متولی پیشگیری از آسیب های اجتملعی و معلولیت ها می باشد تاسیس گردید.

ماموریت معاونت امور فرهنگی و پیشگیری کاهش بار ناشی از آسیب های اجتماعی و معلولیت ها در جامعه از طریق کاهش بروز و شیوع آنها و ارتقای فرهنگ سلامت در سطح جامعه می باشد.

 

وظایف اصلی:

- اجرای برنامه های لازم در زمینه جلوگیری از بروز یا تشدید معلولیت ها درخانواده و توصیه های لازم از طریق رسانه ها و کانالهای ارتباطی جمعی به مردم منطقه.

- اعمال سیاست های کلی سازمان بهزیستی در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، بی سر پرستی ، مفاسد  اجتماعی ، اعتیاد ، تکدی در چهارچوب اهداف و وظایف تعیین شده

- بررسی مناطق معلولیت خیز استان از جمله نابینایی و ناشنوایی از طریق اعزام کارشناس به منظور علت یابی و پیشگیری از تشدید معلولیتها

- ارائه آموزش های لازم به مردم مناطق معلولیت خیز از طریق اعزام اکیپ های سیار

- اجرای برنامه های پیشگیری از مفاسد اجتماعی از قبیل فقر، ارتشاء ، دزدی ، فحشا و بیکاری آگاه نمودن مردم و خانواده ها از معلولیت های ناشی از ازدواج های نامناسب و یا عدم رعایت پاره ای  از مسائل در دوران بارداری ، زمان تولد ، بعد از تولد که منجر به معلولیت کودک می گردد.

-آگاه سازی جامعه و آموزش به خانواده جهت پیشگیری از اعتیاد و بیان مسائل ناشی از آن

- همکاری باسایر ارگان ها و سازمان های اجتماعی و فرهنگی استان به منظور تبادل اطلاعات و نیز استفاده از تجربیات و اطلاعات سازمان های اجتماعی نظیر نیروهای انتظامی و کانون اصلاح تربیت و غیره.
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 206297