• پذیرش سرپرستی کودکان بی سرپرست توسط سازمان

مراحل فرزند پذیری:
پذیرش اولیه توسط اداره بهزیستی شهرستان مطابق ضوابط و شیوه نامه های معاونت امور اجتماعی انجام میشود.
سپس، کودک به مرکز نگهداری سازمان بهزیستی منتقل میشود.
شرایط فرزند پذیری:
_ فوت والدین یا یکی از آنان با ارائه مدارک لازم و قانونی
_ زندانی بودن والدین یا یکی از آنان با تائید مقامات قضائی یا انتظامی
_ مفقود الاثر بودن والدین یا یکی از آنان با تائید مقامات قضائی یا انتظامی
_ وجود شرایط خاص آسیب پذیری کودک در خانواده از قبیل وجود سوء رفتار شدید (جسمی، روحی، عاطفی یا جنسی) یا بی توجهی و غفلت شدید در مراقبت از کودک
_ بیماریهای روانی یا صعب العلاج در خانواده که به سلامت جسمی، روانی، رشد و تعالی همه جانبه کودک آسیب می رساند با تائید کارشناس ذیربط
_ اعتیاد در خانواده که سلامت جسمی، روانی، رشد و تعالی کودک را مورد مخاطره قرار دهد
_ دیگر علائم دال برعدم صلاحیت سرپرست در خانواده با تائید کارشناس ذیربط
انواع مراقبت:
۱- مراقبت وپرورش در خانواده:
الف: مراقبت و تداوم زندگی کودک در خانواده خود و یا بستگان
ب: دایه رضاعی
ج: فرزندخواندگی
د: شبه خانواده
۲- مراقبت و پرورش درخانه ها (واحدهای شبانه روزی)
الف: خانه موقت کودکان و نوجوانان
ب: خانه نوزادان، نونهالان و نوباوگان (شیرخوارگان)
ج: خانه کودکان و نوجوانان
د: خانه مستقل فرزندان
• اشکال مختلف انتقال به جامعه و خانواده:
۱- انتقال کودک نزد دایه رضاعی، خانواده خود، بستگان سببی و نسبی و خانواده داوطلب (شبه خانواده)
۲-فرزند خواندگی
۳-زندگی مستقل و ازدواج

• نحوه پذیرش فرزندان مجهول الهویه(سالم)
گروه هدف:
این دسته از فرزندان در خیابان ها یا بیمارستان ها شناسایی شده و به دلیل سن کم قادر به ارائه آدرس، مشخصات نبوده و هویت نام معلومی دارند و توسط مراجع قضایی جهت پذیرش به این اداره ارجاع می گردند.
مراحل انجام کار:
1- ارجاع فرزندان از طریق مراجع قضایی(کلانتری ـ پایگاه های و یا بیمارستان ها و …) بوده و پس از مراجعه به دفتر مدیریت به مسئول امور اجتماعی ارجاع می گردند.
2- ارجاع به کارشناس مربوطه از طریق مسئول امور اجتماعی پس از بررسی
3- ارجاع به پزشک جهت ویزیت و اطلاع از سلامت فرزند
4- ارجاع به بیمارستان در صورت تشخیص و دستور بستری پزشک
5- پر کردن فرم مخصوص افراد مجهول الهویه در صورت سلامت جسمی.
6- ارجاع به مراکز با توجه به شرایط سنی فرزندان

خانه کودکان و نوجوانان:

- شیرخوارگاه ها (0 تا 3 سال)
- نوپا (3- 6 سال)
-  دختران 6- 12 سال

- پسران 6- 12 سال

- دختران بالای 12 سال

- پسران بالای 12 سال 

فرایند پذیرش این دسته از مددجویان 45 دقیقه به طول می انجامد.
مدارک مورد نیاز:
- دستور قضایی مبنی بر پذیرش در بهزیستی
- برگه پزشکی قانونی(برای دختران)
- گزارش کلانتری یا بیمارستان
فرم های مورد عمل:
- فرم دو برگی افراد مجهول الهویه
- برگه ویزیت پزشک عمومی

• . نحوه پذیرش فرزندان با هویت
گروه هدف:
به کودکانی اطلاق می شود که بنا به دلایلی به طور دایم یا موقت از سرپرستی موثر و با صلاحیت محروم بوده و به همراه اعضای خانواده به این اداره مراجعه می کنند0 تا 18 سال دخترو پسر که از سلامت جسمی و ذهنی برخوردارند.)
مراحل انجام کار:
1. درخواست های کتبی از مراجع قضایی مبنی بر پذیرش کودکان در بهزیستی که از سوی والدین یا سایر بستگان می باشد، از دفتر مدیریت به کارشناس مسئول امور اجتماعی و سپس به کارشناس مربوطه ارجاع می گردد.
2. کارشناس مربوطه پس از بررسی و کنترل مدارک و انجام مصاحبه بدوی و بازدید از منزل ممکن است هر یک از تصمیمات زیر را با مشورت سایر همکاران اتخاذ نماید:
الف- پس از انجام مشاوره و مصاحبه مکفی با خانواده و بستگان در صورت عدم وضعیت مناسب و افراد موثر برای سرپرستی، پس از ویزیت پزشک و در صورت لزوم ویزیت روانپزشک و ارزیابی ذهنی، فرزند با توجه به شرایط سنی و جنسی در یکی از مراکز پذیرش می گردد.

*دختر و پسر صفر تا 3 سال در شیرخوارگاه

*دختر و پسر 3 تا 6 سال در واحد نوپا
*دختران 6 تا 12 سال در مرکز دختران
*پسران 6 تا 12 سال در مرکز نگهداری

* دختران بالای 12 سال در مرکز مربوطه

* پسران بالای 12 سال در مرکز مربوطه

ب ـ در صورتی که خانواده برای نگهداری از فرزند در منزل نیاز به حمایت مالی و … داشته باشند، رد پذیرش شده جهت برقراری امداد ماهیانه و استفاده از سایر خدمات(معرفی به مهد کودک به صورت رایگان و …) به شهرستان مربوطه ارجاع می گردند.

فرایند پذیرش این دسته از مددجویان حدود یک ماه می باشد و این به دلیل احتمال پذیرش فرزند توسط یکی از بستگان و یا خانواده در صورت برخورداری از حمایت مالی می باشد.

در موراد اضطراری در صورت احتمال بروز آسیب به فرزند فرایند پذیرش در سریعتر صورت می پذیرد.

در صورتیکه فرزند از طریق خط 123 باشد همان زمان مراجعه پذیرش می گردد.

سایر اقدامات امور اجتماعی:
درخواست های کتبی که از مراجع قضایی مبنی بر حمایت مالی زن سرپرست خانواده و فرزندانش است. و با توجه به محل سکونت خانواده به بهزیستی شهرستان مربوطه جهت بررسی و برخورداری از حمایت ارجاع داده می شوند.


- پاسخگویی به مکاتباتی که از پایگاه های پلیش آگاهی در خصوص گمشده ها به این اداره ارجاع می گردد.

مدارک لازم:
- حکم قضایی
- برگه پزشکی قانونی(برای دختران)
- گزارش مددکاری از مراکز
- مدارک شناسایی معتبر
فرم های مورد عمل :
- فرم سه برگی پذیرش فرزندان با هویت
- فرم بازدید از منزل
- فرم گزارش مددکاری
دستورالعمل های مورد نیاز:
- دستورالعمل تخصصی مراقبت و پرورش از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به شماره 890/4/16734 مورخ 88/3/6
• ارائه خدمات به کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست
کودکان بی سرپرست، کودکان زیر 18 سال هستند که بنا به دلایلی به طور دائم یا موقت از وجود سرپرستی مؤثر و با صلاحیت محرومند؛ این کودکان در خانه کودک و نوجوان پذیرش شده، به صورت شبانه روزی بر اساس تفکیک سن و جنس تا فراهم آمدن زمینه انتقال موقت یا دائم به خانواده و جامعه مورد مراقبت و پرورش قرار می گیرند.
سیاست بنیادین سازمان بهزیستی ایجاد زمینه زندگی سالم برای کودک، در محیط خانواده می باشد. زندگی موقت کودکان در محیط های غیر از خانواده (خانه نوزادان، کودکان و نوجوانان) صرفاً به صورت موقت صورت می پذیرد.
کارشناسان و مسئولین مربوطه موظفند تا با بکار گیری نیروی کارشناسی مناسب، زمینه های انتقال سالم کودکان به زندگی در خانواده را فراهم نموده و نظارت بر روند زندگی آنان در خانواده را پیگیری نمایند؛ بنابراین در طول مدت زمان زندگی کودک و نوجوان در خانه های کودکان می بایست همواره پیگیری لازم جهت فراهم آوردن زمینه های مادی و معنوی به منظور اجتناب از اقامت دراز مدت و انتقال موفق کودک به خانواده یا شبه خانواده انجام پذیرد.
شرایط و مدارک مورد نیاز:
- گواهی از مراجع ذیصلاح و حکم مرجع قضایی برای یکی از آنها
- فوت، زندانی بودن یا مفقودالاثر بودن والدین یا یکی از آنها
- وجود شرایط خاص آسیب پذیری کودک در خانواده از قبیل وجود سوء رفتار شدید (جسمی، روحی یا جنسی) یا بی توجهی و غفلت شدید از کودک
- گواهی وجود اعتیاد، بیماریهای روانی یا صعب العلاج و ... در خانواده ای که به کودک آسیب برساند


فرزندخواندگی : عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناخته شده تحت سرپرستی سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که واجدالشرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند.
کودکانی به فرزندخواندگی سپرده خواهند شد که والدین یا جد پدری آنها، شناخته شده نباشد. از طرف دیگر این کودکان باید تحت سرپرستی سازمان بهزیستی قرار گرفته باشند، به عبارتی قبل از سپردن کودکان به فرزندخواندگی این کودکان باید از طریق مراجع قضایی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرند و مهمتر اینکه این کودکان باید به خانواده هایی سپرده شوند که قانون تعیین کرده است.
امور مربوط به فرزند خواندگی در هر استان فقط از طریق کمیته ستادی استان و توسط کمیته شبه خانواده استان انجام خواهد گرفت. اعضای این کمیته شامل مدیرکل بهزیستی استان، معاون امور اجتماعی، کارشناس شبه خانواده استان، کارشناس فرزند خواندگی و کارشناس حقوقی استان است.
کودکانی را میتوان به عنوان فرزند خوانده انتخاب کرد که کلیه تلاشها و کوششهای حرفه ای جهت شناسایی والدین و بازگشت کودک به خانواده مؤثر واقع نگردیده باشد.

• رسیدگی امور فرزندخواندگی
گروه هدف:
افرادی هستند که سال ها پس از واگذاری به خانواده های فرزند پذیر در صورت بروز مشکل و یا آگاهی از هویت اصلی خود به این اداره مراجعه می نمایند.
مراحل انجام کار:
1. درخواست شفاهی و یا کتبی افراد مبنی بر آگاهی از پیشینه فرزند خواندگیشان
2. مراجعین در صورت در دست داشتن برگه قضایی درخواست نامه به دفتر مدیریت مراجعه و سپس به مسئول امور اجتماعی ارجاع می گردند و در صورت درخواست شفاهی به مسئول امور اجتماعی و کارشناس مربوطه مراجعه می نمایند.
3. تنظیم فرم با ارائه مدارک شناسایی معتبر مراجعه کننده (فرزندخوانده یا مادر و پدر خوانده و یا سایر بستگان)
4. بررسی فرم بر اساس اطلاعات داده شده و انجام اقدامات لازم توسط کارشناس مربوطه
سایر اقدامات با توجه به درخواست های مراجعین صورت می پذیرد:
- پاسخگویی به استعلام از سوی مراجع قضایی در خصوص وجود تعهد مربوط به تعلق 1/3 از اموال والدین فرزند پذیر به فرزند خوانده و ارائه مدارک به دادگاه جهت اثبات فرزند خواندگی آن ها.
فرایند پاسخگویی به دادگاه پس از مطالعه پرونده 3روز می باشد.
- یافتن والدین فرزند خوانده ها در صورتی که نامی از آن ها در پرونده جهت استعلام از ثبت احوال، ثبت گردیده باشد.
فرایند مطالعه پرونده و ارائه راهنمایی لازم 30 دقیقه می باشد.
- کمک مالی در موراد اضطراری( هزینه ازدواج ـ درمان ـ مسکن)
این فرایند دو هفته به طول می انجامد.
- پذیرش مجدد فرزند خوانده ها از بهزیستی در صورت داشتن شرایط سنی
این فرایند حدود 10 روز به طول می انجامد.
ارائه مشاوره در زمینه های :
- راهنمایی جهت ابطال حکم فرزند خواندگی و 1/3 اموال
- ارجاع به مشاور حقوقی
- خارج نمودن نام فرزند از شناسنامه والدین فرزند پذیر.
- ارجاع به در صورت لزوم
- ارجاع به بیمارستان در صورت لزوم
- بازدید بخشی از پرونده به تقاضای فرزند خوانده
مدارک لازم:
- اوراق شناسایی معتبر
- مدارک مربوط دبه فرزند خواندگی
فرم های مورد نیاز :
- برگه یافتن والدین فرزندخواندگی
دستورالعمل های مورد نیاز:
- دستورالعمل اجرایی مراقبت از کودکان بی سرپرست معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور سال 88
تعهدی است محضری که هنگام تحویل فرزند از شیرخوارگاه توسط والدین فرزند پذیر در خصوص اختصاص 1/3 اموال خود به فرزند پس از فوت ایشان داده می شود.

• امین موقت
مقدمه:
در فرهنگ های مختلف جهان، کودکان فاقد سرپرست توسط خانواده های خواهان پرورش فرزندان بیشتر، پذیرش می گردند.
در کشور ما خانواده های فاقد فرزند و یا خواهان پرورش فرزندان بیشتر، اقدام به پذیرش فرزند از خانواده های دیگر و یا از بین کودکان محروم از خانواده از طریق سازمان بهزیستی می نمایند.
پذیرش فرزند، از جمله راهکارهای مهم مقابله با پیامدهای منفی نگهداری دراز مدت کودکان در مراکز بشانه روزی می باشد که مانع از آسیب به رشد و پرورش سالم کودکان می گردد.
پذیرش فرزند نقش مثبتی در ارایه سرپرستی صالح، برای کودکان بازی نموده و به تقویت روند موسسه زدایی و ایجاد پرورش فرزندان در دامان خانواده کمک کرده است.
فرهنگ ایرانی و اسلامی نیز مملو از سنت ها و اعتقادات مثبت در ارج نهادن به پذیرش و پرورش فرزندان در خانواده است.
پیامبر اسلام نیزخود در دامان دایه ای گرانقدر و خانواده ای جایگزین مهربانی پرورش یافتند. یکی از عمده ترین قالب های حمایت از کودکان بی سرپرست، شبه خانواده می باشد.
وضعیت کودکی که از طرف دولت به افراد یا خانواده سپرده می شود باید مورد ارزیابی منظم قرار گیرد.ماده 25 پیمان جهانی حقوق کودک
تعریف شبه خانواده:
طرح شبه خانواده با هدف پیشگیری از اقامت دراز مدت کودکان در مراکز و پیشگیری از مشکلات عاطفی کودکان، پیشبرد و تداوم موسسه زدایی و براساس تجارب علمی پیشنهاد شده است.
در این طرح تعداد (1 الی 3) کودک در خانواده بستگان یا خانواده داوطلب واجد صلاحیت تحت مراقبت قرار گرفته و به صورت مستمر بر زندگی آنان نظارت صورت می گیرد.
شرایط خانواده های داوطلب:
1- اعضای خانواده می بایست ایرانی،‌ مسلمان، متعهد، ‌معتقد به مبانی اعتقادی و اسلامی، فاقد سوء پیشینه کیفری، ‌مشهور به حسن اخلاق، دارای انسجام، توانایی و مهارت کافی در پرورش کودکان باشند.
2- با توجه به سن و جنسیت فرزند و مدت نگهداری، ‌اعضای خانواده می بایست متعهد به رعایت دقیق موازین شرعی و پرورش اسلامی باشند و بدان عمل کنند.
3- برخورداری اعضای خانواده از سلامت روان وسلامت جسمانی در حد ایفای نقش و مسولیت، نسبت به فرندان و حقوق آنان.
4- خانواده های داوطلب باید حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشند. داوطلبان دارای کارشناسی علوم تربیتی، روان شناسی،‌ جامعه شناسی و مددکاری در اولویت می باشند.
5- خانواده های دواطلب باید در کار با کودک دارای شناخت و تجربه لازم باشند و توانایی آنها در حمایت از کودکان مورد ارزیابی لازم قرار گیرد.
6- بستگان سببی و نسبی کودک در صورت واجد شرایط بودن در اولویت قرار می گیرند.
7- سن زوجین داوطلب باید حداقل 25 سال و حداکثر 50 سال باشد.
8- پس از پذیرش فرزندان در خانواده،‌تعداد اعضای خانواده نباید از 7 نفر تجاوز نماید.
9- خانواده داوطلب می بایست از تمکن مالی مناسب برخوردار باشند.
10- خانم های فاقد همسر در صورت دارا بودن سایر شرایط با تایید کمیته شبه خانواده استان می توانند سرپرستی 1 الی 3 کودک دختر را عهده دار شوند.
کودکان مشمول این طرح:
کودکان مقیم شبانه روزی ها که با زمینه سازی مناسب مددکاری انتخاب و به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت جهت زندگی، به خانواه های داوطلب واجد صلاحیت منتقل می گردند.
نحوه اجرا و پیگیری طرح:
1- انتخاب کودکان
فرزندان واجد شرایط با مطالعه کارشناسی و نظر فرزند، نظر سرپرست شبه خانواده و با در نظر گرفتن مصالح تربیتی و حقوقی کودک انتخاب می گردند. ویژگی های کودک و خانواده های داوطلب با هدف افزایش امکان موفقیت شبه خانواده مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار می گیرد.
2- شناسایی و تایید صلاحیت خانواده های داوطلب، ‌این امر طی گزارشات مددکاری صورت می پذیرد. گزینش خانواده داوطلب از طریق کمیته شبه خانواده استان شامل: مدیرکل استان، معاون اموراجتماعی استان، کارشناس شبه خانواده استان، مدیر بهریستی شهرستان و کارشناس حقوقی استان انجام می گیرد.
3- آموزش و ایجاد آمادگی در کودکان و خانواده ها، ایجاد زمینه های مناسب آشنایی اعضای شبه خانواده با فرزندان و شناخت محیط جدید زندگی قبل از تحویل فرزندان توسط کارشناسان مجرب انجام می گیرد. ضمن آن که قبل از انتقال کودکان به خانواده، آموزش لازم به خانواده های داوطلب داده می شود.
4- انتقال ضابطه مند و قانونی؛ بهزیستی استان پس از موافقت با تحویل کودک به خانواده اقدامات لازم را جهت صدور معرفی نامه به مراجع قضایی برای دریافت حکم امین موقت کودک را به عمل می آورد.
نظارت و پیگیری:
در طول اقامت کودک در خانواده وضعیت کودک مورد نظارت مستمر قرارگرفته و گزارشات لازم در پرونده اجتماعی کودک درج می گردد.
پس از تحویل کودک به خانواده، باید اقدامات لازم در زمینه رفع نیازهای اساسی کودک از جمله تامین نیازهای جسمانی، روانی، عاطفی، فرهنگی، اجتماعی،‌ بهداشتی و تحصیلی کودک از طریق اعضا خانواده فراهم شود.
لازم به ذکر است در صورتی که تداوم زندگی کودک در شبه خانواده به صلاح وی نباشد و یا کودک با سوءرفتار و بی توجهی روبرو باشد و بنا به گزارش، کارشناس حقوقی بازگشت کودک را ضرور بداند نسبت به بازپس گیری کودک از شبه خانواده، اقدام خواهد شد.

• پذیرش فرزند (خانواده امین)
شبه خانواده به خانواده‌ای گفته می شود که ضمن حفظ بافت خانوادگی، مراقبت و پرورش یک الی سه نفر از کودکان تحت سرپرستی سازمان بهزیستی را به طور موقت و با نظارت کارشناسی سازمان عهده دار میشود.
شرایط کلی ویژه کودکان درشبه خانواده:
- کلیه کودکان مقیم خانه‌های کودکان، خانه موقت و دیگر واحدهای شبانه روزی، با بررسی کارشناس و نظارت مستمر می‌توانند با رعایت ضوابط سازمان و موازین حقوقی و تایید کمیته شبه خانواده استان جهت مراقبت وزندگی در شبه خانواده با صلاحیت انتقال یابند که خواهران و برادران در اولویت تحویل به شبه خانواده قرار می‌گیرند.
- درصورتی که کودکان، مجموعه‌ای از خواهران و برادران یک خانواده را تشکیل دهند به پیشنهاد کارشناس و تایید کمیته شبه خانواده استان، تعداد بیشتر از 3 نفر از فرزندان می‌توانند به یک خانواده واگذار شوند.


• طرح توانمند سازی فرزندان ترخیصی
در جامعه امروز حمایت از جوانان بعد از مراحل اولیه استقلال از خانواده بایستی استمرار یابد تا فرزندان دچار آسیب نشوند. ‌سازمان بهزیستی مسئولیت دارد فرزندان را بعد از مرحله ترخیص نیز مورد حمایت مادی و معنوی قراردهد، ‌بدین منظور این طرح ارائه شده است.
جامعه هدف:
جامعه هدف این طرح، فرزندانی هستند که حضانت یا نگهداری و مراقبت از آنان از سوی مراجع قضایی حضانت یا نگهداری و مراقبت آنان به سازمان بهزیستی سپرده شده که نهایتاً با انجام فعالیتهای مددکاری در خانه های کودکان و نوجوانان و یا خانواده های تحت سرپرستی و مراقبت این بخش بوده و ترخیص شده اند و اکنون نیازمند حمایتهای مالی سازمان هستند.
حمایت های موضوع این طرح:
با عنایت به وضعیت هر یک از فرزندان ترخیص شده، نیازها و توانمندیها، با مشورت فرزند و تشریک مساعی بین فرزند و مددکار در صورت تشخیص مددکار و تائید کمیته امور شبه خانواده حمایت لازم در یکی از موضوعات زیر قابل اعمال است:

1- پرداخت هزینه های حرفه آموزی
2- پرداخت سرمایه کار و اشتغال فرزندان
3- پرداخت هزینه های درمانی
4- تامین ملزومات زندگی
5- تامین کمک هزینه مسکن
6- فراهم کردن تسهیلات ازدواج دختران
7- سایر حمایت های پیش بینی نشده
شرایط فرزندان برخوردار از طرح:
1- کلیه فرزندان ترخیص شده دارای مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند مشمول حمایت های مالی پیش بینی شده در این طرح هستند.

تذکر: به لحاظ محدودیت منابع مالی اولویت های زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد:

- فرزندان دختر ترخیصی که بعد از ازدواج از شوهرانشان جدا شده اند.
- فرزندانی که به دلیل مشکلات بازار کار، شغل و حرفه خود را از دست داده و نیازمند حمایت هستند.
- فرزندان دانشجو که با مشکلاتی مواجه می باشند.
- سایرفرزندان با مشکلات خاص پیش بینی نشده
نکاتی در اجراء طرح:
1- کلیه فرزندان ترخیصی از مراکز بایستی دارای پرونده اجتماعی فعال باشند و باید بطور مرتب وضعیت زندگی آنان بعد از ترخیص مورد نظارت قرار گیرد.
2- مدد کار معینی پیگیر امور زندگی فرزندان ترخیص شده باشد، بطوری که قبل از آن که فرزند دچار مشکل اساسی شود، نسبت به حل مشکل وی اقدام گردد.

3- استانها بایستی از منابع استانی (داخلی) خود و در صورت نیاز بر اساس گزارش مددکار ذیربط مساعدت های لازم را اعمال نماید.

نظارت و پیگیری:
1- لازم است کارشناس مسئول پیگیری کننده پس از ترخیص به طور منظم با فرزند (متقاضی دریافت وجه) در ارتباط بوده و نظارت لازم را بر امر هزینه نمودن آن داشته باشد و با ارائه خدمات و راهنمایی های حرفه ای از بروز مشکلات اجتماعی پیشگیری نماید.
2- روسای بهزیستی شهرستان ها،‌ کارشناس مسئول شبانه روزی های استان ها و نهایتاً معاون امور اجتماعی استان لازم است به ترتیب اولویت بر اجرای این طرح نظارت لازم را اعمال نمایند.
• واحد پیگیری پس از ترخیص فرزندان شبانه روزی
گروه هدف:
مراجعین این واحد افرادی هستند که از کودکی در بهزیستی پذیرش شده و پس از ترخیص از شبانه روزی ها در صورت بروز مشکل به واحد پیگیری پس از ترخیص مراجعه و پس از بررسی در صورت داشتن شرایط از خدمات بهزیستی بهره مند می شوند.
مراحل انجام کار:
1. درخواست فرزندان شبانه روزی ترخیصی توسط دفتر مدیریت و کارشناس مسئول ذیربط ارجاع می گردد.
2. مصاحبه اولیه کارشناس مربوطه با مراجعین متقاضی دریافت کمک مالی.
3. بررسی مدارک لازم(درخواست پرونده فرزند از بایگانی) و نوع مشکل و بازدید از محل زندگی یا محل کار توسط کارشناس مربوطه.
4. تهیه گزارش مددکاری و بازدید منزل و طرح پرونده در کمیته تخصص پیگیری به منظور اخذ تصمیم نهایی.
5. در صورت تأیید کمیته جهت پرداخت کمک موردی، مدارک مربوطه به معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان ارسال می گردد.
6. پس از تأیید نهایی در کمیته معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان، واحد پیگیری و ترخیص، پرونده را جهت صدور چک به امور مالی ارسال می نماید.
* ارائه کمک مالی شامل: پرداخت ودیعه مسکن ـ کمک موردی ـ لوازم ضروری منزل ـ هزینه های آموزشی ـ هزینه ازدواج و سیسمونی ـ هزینه درمان و اشتغال.
فرایند پرداخت کمک های موردی وابستگی زیادی به اعلام اعتبارات داشته و مدت زمان آن حدود 2 هفته تا 1 ماه میباشد. در صورت اعطای اعتبارات زمان پرداخت کاهش می یابد.
سایر فعالیت ها: ارائه گواهی به فرزندان ترخیص ـ ارسال گزارش خلاصه وضعیت به مراکز بهزیستی شهرستان های متقاضی جهت: الف ـ وام خرید مسکن ب ـ برقراری امداد دوران سربازی ـ معرفی مراکز ترک اعتیاد ـ ارجاع به مشاور حقوقی ـ استعلام بازدید از شهرستان های محل سکونت فرزند.
مدارک مورد نیاز:
• هر یک از مدارک ذیل با توجه به تقاضای مراجعین درخواست می شود.
1.ارائه اجاره نامه معتبر( ودیعه مسکن)
2. گزارش بازدید از منزل(ودیعه مسکن)
3. فاکتور معتبر از فروشگاه های خرید(لوازم ضروری منزل)
4. فاکتور معتبر آموزشی از آموزشگاه(هزینه آموزش)
5. برگه تأیید پزشک (سونوگرافی یا گواهی ولادت و کپی شناسنامه در همه موارد ضروری می باشند.
فرم های مورد عمل:
- فرم گزارش بازدید از محل
- فرم گزارش مددکاری
- فرم پرداخت کمک موردی زیر مبلغ یک میلیون ریال
- فرم صورت جلسه پرداخت کمک موردی بیش از یک میلیون ریال

• طرح مراکز همیاری و مشاوره فرندان ترخیص شده
مقدمه:
افرادی که دوران کودکی، نوجوانی و جوانی را تماما یا مقاطعی از آن را در مرکز شبانه روزی طی کرده و پس از دوران گذار وارد جامعه می شوند،‌ اکثراً دچار بحران گردیده و بار منفی به این گروه بویژه بعد روحی و روانی آن در سراسر دوره حیات جلوه می کند و بر همه شئون زندگی آن ها اثر گذار خواهد بود.
اثرات این پیش زمینه های منفی به گونه ای است که حتی در مواردی دیده شده که استعدادهای درخشان و بالنده این گروه به لحاظ عدم حمایت های معنوی زیر پوشش تاثیر آشکار و مستقیم بحران ها سرکوب گردیده است.
هدف طرح:
به منظور متعالی ساختن جوانان ترخیص شده یا در شرف ترخیص و خارج نمودن آنان از مشکلات و آفت های مورد نظر و برای ایجاد زمینه های یک زندگی عادی و به خاطر این که بتوان این خیل جمعیت انسانی را از تبعات منفی ناشی از اقامت های طولانی ادواری در شبانه روزی ها مصونیت بخشید.
طبعا در اجرای این مسولیت می بایست راهکارهای مناسبی را تدارک دید.
یکی از راهکار های اجرایی ایجاد مرکز، ‌انجمن، گروه و یا هسته همیاری و مشاوره فرزندان ترخیص شده است که ساختار سازمانی آن با عنایت به نیروی ستادی تدوین و ارایه نموده و عدم وجود ساختار مناسب حمایتی پس از ترخیصی ضرورت اصلی این طرح را تشکیل می دهد.
هدف:
این مراکز با هدف ایجاد پیوندهای ارتباطی متنوع،‌ مستمر، ‌اطمینان بخش با ترخیص شدگان و اعمال حمایت های لازم معنوی،‌ مادی و حقوقی از آنان و هم چنین جهت رفع پیش زمینه های منفی ناشی از اوقات در شبانه روزی ها و متوقف نمودن اثرات منفی و روحی شیوه زندگی این فرزندان و رفع مشکلات شغلی، مسکن،‌ ازدواج و. ... که معمولا برای هر جوان؛ اولین موانع حضور جدی در عرصه مهارت و زندگی، ایجاد شده است.
مخاطبین طرح:
فرزندان شبانه روزی ترخیص شده، ‌ساکن و در شرف ترخیص در مراکز شبانه روزی بهزیستی (دولتی و هییت امنایی)، خیریه ها و دیگر نهادها.
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206080