سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق بخشی ازاهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی جهت برپایی عدالت اجتماعی، برقراری رفاه اجتماعی و پاسداری از کیان خانواده به عنوان بنیادی ترین و اصلی ترین نهاد جامعه یعنی خانواده و فراهم نمودن زمینه های استقلال و خودکفایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ‌آموزشی و تربیتی و در نهایت بازتوانی و توانمند سازی خانواده های نیازمند شکل گرفته است از آنجا که داشتن تمدن و فرهنگ و جامعه پویا و سازنده در گرو ایجاد ساختار خانواده پویا و بالنده است،زنان نقش مهم و بسزایی در خانواده و بویژه در خانواده هایی که زنان به هر علتی سرپرست خانوار هستند، را دارند به منظور به حداقل رساندن مشکلات و مسائل قشرهای محروم ضروری است خدمات خاصی به این قشر رسانده شود که در همین راستا  دفتر امور زنان و خانواده اجرای طرح های زیر را به عهده دارد:
نوع فعالیت

·         طرح بازتوانی و قادر سازی خانواده های نیازمند و بی سرپرست

·         ارائه خدمات اجتماعی به خدمت گیرندگان تحت پوشش

·         اجرای طرح گروههای همیار زنان سرپرست خانوار

·          آموزشهای فنی و حرفه ای مبتنی بر امکانات جامعه

·          پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان عضو خانواده های تحت حمایت

·         پرداخت وام خود اشتغالی از محل تبصره های مصوب

·          اجرای طرح بهبود تغذیه و توزیع مواد غذایی مناسب در خانواده تحت حمایت

·          ساماندهی موسسات خیریه و غیر دولتی جهت اجرای اهداف و برنامه سازمان بهزیستی

·          تامین بیمه خدمات درمانی خانواده های تحت پوشش

·          سواد آموزی اعضای خانواده خدمت گیرنده

·         توزیع شیرخشک به فرزندان خانواده های نیازمند

·         ارائه خدمات اجتماعی به چند قلوها

·          پرداخت شهریه دانشجویان خانواده های تحت پوشش

·         پرداخت ودیعه مسکن

·          پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایر

·         طرح کمک به ازدواج زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست

·          توانمند سازی مددجویان قابل بازتوان از طریق کلینیک های مددکاری

·         توانمند سازی مددجویان از طریق مددکار روستا

·         گسترش خدمات اجتماعی توسط کلینیک های مددکاری با اولویت مناطق محروم

شرایط عمومی خدمت گیرندگان (خانواده های نیازمند و زنان سرپرست خانوار :

·         درآمد ماهیانه خانواده ها از 40% حداقل دستمزد قانون استخدام کشوری کمتر یاشد.

·          ایرانی بوده یا تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند
اتباع خارجی دارای مجوز رسمی اقامت یا گواهینامه معتبر از مراجع ذیصلاح می توانند از مزایای مندرج در آن برخوردار گردند.

·         از مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان سایر موسسات یا قوانین حمایتی دیگر برخوردار نباشند

·          در زمان مراجعه اشتغال پایدار نداشته باشند .

·         فرزندان پسر تا رسیدن به 18 سال و فرزندان دختر تا زمان ازدواج تحت پوشش قرار می گیرند.

·         در شهر محل سکونت خود 2 سال سابقه سکونت متوالی داشته باشند.

·         نظر مددکار اجتماعی مبنی بر احراز شرایط عمومی

مراحل انجام کار:

·          ارائه درخواست اولیه توسط متقاضی به بهزیستی استان قزوین، بهزیستی شهرستان و یا یکی از واحدهای تحت پوشش

·         معرفی متقاضی به یکی از مراکز غی دولتی بهزیستی شهرستانهای استان

·          بازدید منزل و ارائه گزارش مددکاری توسط مددکار اجتماعی

·          در صورت تایید مددکار اجتماعی و دارا بودن شرایط ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

·         درخواست متقاضی

·         گزارشات مربوط به مصاحبه و استعلام از موسسات و انجمن ها و سایر منابع

·          تصویر شناسنامه متقاضی و اعضای خانواده وی

·         گواهی تحصیلی فرزندان

·          اخذ مدارک معتبر از قبیل اجاره نامه و ... دال بر سکونت متقاضی

·         اخذ مدارک مستند دال بر فوت سرپرست (در صورت فوت سرپرست)

·         مدارک قانونی دال بر مفقود الاثر بودن یا متواری شدن سرپرست خانواده

·         اخذ گواهی از کار افتادگی (به میزان حداقل 66%) با ذکر مدت آن

·         ارائه گواهی مبنی بر زندان بودن سرپرست

·          ارائه گواهی از مرکز بازپروری مراکز درمان سرپایی معتادین مبنی بر گذراندن دوران بازپروری

·         ارائه گواهی معتبر مبنی بر انجام خدمت سربازی سرپرست

·         ارائه تصویر حکم دادگاه یا ارائه مدرکی دال بر جاری شدن صیغه طلاق و حضانت کودکان توسط مادر و عدم توانایی پدر در پرداخت نفقه

·         اخذ مدرک کتبی دال بر عدم دریافت مستمری از کمیته امداد و سایر موسسات حمایتی
زمان ارائه خدمت:
در مدت 1 ماه پرونده تشکیل و در کمیته بهزیستی شهرستان مطرح میگردد.

ارائه خدمات اجتماعی به خدمت گیرندگان تحت پوشش
تعریف: در این برنامه کمک های مستمر و غیر مستمر به خانواده های خدمت گیرندگان ارائه می شود. این فعالیت با هدف بازتوانی و قادرسازی خانواده صورت می گیرد و حداکثر دو سال ادامه دارد و اگر توسط کمیته های بازتوانی تشخیص بر این شد که خانواده غیرقابل بازتوانی میباشد به موسسات خیریه معرفی می شوند.
شرایط عمومی استفاده کنندگان از برنامه خدمات اجتماعی:
گروه های شامل طرح: زنان سرپرست خانوار و  دختران خودسرپرست، خانواده بی سرپرست، ، است که در صورت داشتن شرایط زیر، تحت پوشش این طرح قرار می گیرند:

·         درآمد ماهیانه خانواده از دو سوم حداقل مستمری ماهیانه قانون استخدام کشوری کمتر باشد.

·         ایرانی بوده تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.

·         از مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان سایر موسسات یا قوانین حمایتی دیگر برخوردار نباشد.

·         اشتغال پایدار آنان در زمان مراجعه و بررسی مقدور نباشد.

·         فرزندان پسر خانواده تا رسیدن به سن قانونی 18 سال تمام و فرزندان دختر تا زمان ازدواج مشروط به اینکه فاقد درآمد مستقل اقتصادی باشند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اجتماعی:

·         درخواست شخصی مراجعه کننده با برگ معرفی وی به سازمان

·         تصویر شناسنامه متقاضی حمایت و اعضاء خانواده وی

·         گواهی تحصیلی فرزندان

·         ارائه مدارک معتبر دال بر فوت، مفقودالاثر، از کارافتادگی، زندانی، سرباز بودن سرپرست خانواده و یا طلاق

·         ارائه مدارک معتبر دال بر سکونت متقاضی

·         مددکار اجتماعی پس از وصول درخواست، حداکثر ظرف مدت یک هفته وضعیت مراجعه کننده را مورد بررسی قرار داده و ضمن ارائه گزارشات مربوط به مصاحبه و بازدید از منزل و سایر بررسی های مورد نیاز به را انجام داده نظر نهایی دال بر احراز شرایط عمومی دستورالعمل یا عدم آن را مشخص می نماید.

·         واحد مددکاری موظف است فاقدین شرایط عمومی پذیرش را به مبادی ذیربط معرفی نموده و ضمن پیگیری های لازم حداکثر ظرف مدت یک ماه نتایج حاصله را گزارش نماید.

حمایت و توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و خانواده های نیازمند


 
به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، خانواده های نیازمند، زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم و بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برنامه حمایت و توانمند سازی در بهزیستی در حال اجراء میباشد.
اهداف:

·         تقویت کار کردهای خانواده

·          رسیدن به خانوده ای سالم

·          تقویت و تحکیم بنیان خانواده

·         دستیابی به تعادل ا جتماعی

·         افزایش کیفیت زندگی

·         ایجاد امنیت و آرامش

چشم انداز دفتر امور زنان و خانواده:
ما در افق توسعه خود دارای جامعه ای هستیم امن، آرام و متعادل که در آن خانواده در جایگاه هسته اجتماعی واقعی خود قرار گرفته و کیفیت زندگی در سطح مطلوب و آسیب های آن به حداقل مورد قبول رسیده است. ماموریت اصلی دفتر امور زنان و خانواده.
حمایت و ارائه خدمات قادر سازانه به افراد و گروههایی که بنا به دلایل اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و فرهنگی از روال عادی زندگی بازمانده و در وضعیت اضطراری قرار دارند.
مشخصات عمومی خدمت گیرندگان:

·         افراد و خانواده های نیازمندی که در آمد ماهیانه آنها از 40% حداقل دستمزد قانون استخدام کشوری کمتر باشد

·          زنان ودخترانی که بنا به دلایلی از قبیل فوت، طلاق، مفقودالاثر شدن، ‌اعتیاد، ‌محکومیت به زندان، ‌از کار افتادگی، اعزام به سربازی سرپرست، سرپرستی خود یا خانواده را به عهده دارند.

·         ایرانی بوده یا تابعیت جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.

·         از مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی سایر موسسات یا قوانین حمایتی دیگر برخوردار نباشند.

·          اشتغال پایدار آنان در زمان مراجعه مقدور نباشد.

معرفی خدمت:
-
افراد واجد شرایط پس از مراجعه به موسسات بهزیستی (دولتی، ‌غیر دولتی، محل سکونت) و تشکیل پرونده نسبت به شناسایی توانایی ها، امکانات، مسائل و مشکلات آنان توسط واحد مددکاری موسسه اقدام می گردد. سپس با توجه به مسائل و مشکلات خانواده و با استفاده از امکانات موجود در خانواده، جامعه، بهزیستی و با همکاری تنکاتنگ خدمت گیرنده اقدامات ذیل صورت میگیرد:

·         پرداخت کمک هزینه آموزشی از قبیل فنی و حرفه ای، ‌تحصیلی (محصلین، ‌دانشجویان، سواد آموزی و ...)

·          ایجاد اشتغال و کار یابی و پرداخت سرمایه کار

·          کمک به ساخت، ‌خرید مسکن و تعمیرات مسکن و...

·         پرداخت مستمری ماهانه (بر اساس جدول پیوست )

·         پرداخت کمک هزینه بهداشتی، ‌درمانی، پوشاک، تغذیه و ...

·          تهیه لوازم ضروری زندگی

·          انجام خدمات مشاوره ای و مددکاری

تعداد افراد تحت پوشش:
در حال حاضر در حدود 2295  خانوار تحت پوشش این دفتر میباشند و ماهیانه براساس جدول پیوست کمک هزینه زندگی (مستمری) دریافت می دارند.

·         جدول میزان کمک هزینه زندگی (مستمری) به خانواده ها در سال 91

·         بعد خانوار میزان کمک هزینه ماهیانه

·         یک نفره 000/530  ریال

·         دو نفره 000/600  ریال

·         سه نفره 000/710  ریال

·         چهار نفره 000/820ریال

·         پنج نفره 000/000/1  ریال 

نتایج حاصله از اجراء برنامه:

·         حفظ ارزش و احترام خدمت گیرندگان و برخورداری از زندگی مناسب

·         ایجاد زمینه های لازم جهت بازتوانی و استقلال خدمت گیرندگان

·          اشتغال پایدار خدمت گیرندگان

 بازتوانی و قادر سازی خانواده های تحت پوشش
به منظور به حداقل رساندن مشکلات و مسائل زنان سرپرست خانوار ضروری است، خدمات حمایتی، آموزشی و روانشناختی به افراد خدمت گیرنده ارائه شود تا بتوانند با اتکا به این خدمات به مشکلات فائق آیند.
شناسایی قابلیت ها، استعداد، خصیصه های روانشناختی و مسائل و مشکلات تک تک افراد خانواده های خدمت گیرنده به منظور ارتقاء و به ظهور رساندن توانمندی ها و تقلیل مشکلات جمعیت هدف از اهداف این طرح است.
پذیرش افراد و خانواده ها به منظور اجرای برنامه های بازتوانی و نیل به خود اتکایی و استقلال خدمت گیرندگان مبتنی بر نظرات کمیته های بازتوانی و بر اساس توجه به اولویت ها و وجود توانمندی های بالقوه بازتوانی در اعضاء خانواده است.
کمیته های بازتوانی، وظیفه شناسایی افراد و خانواده های قابل بازتوان و غیرقابل بازتوانی و بررسی مشکلات آموزشی، رفاهی، روانی، عاطفی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متقاضیان دریافت خدمت و تعیین بازتوانی مورد نیاز افراد و خانواده ها و ارائه راهبرد های عملی به آنها را برعهده دارند.
مراجعین واجدشرایط که قابلیت بازتوانی ندارند پس ازتشخیص اعضاء کمیته بازتوان مربوطه جهت برخورداری از خدمات حمایتی موسسات خیریه طرف قرارداد بهزیستی ارجاع داده می شوند.
خدمت گیرندگانی که بر اساس نظرات کمیته بازتوانی محلی، پذیرش و مشمول کمک های مالی قرار می گیرند در صورتی که در طول مدت 2 سال بازتوانی آنان امکان پذیر نباشد، به موسسات خیریه یا دیگر منابع حمایتی ارجاع می شوند.
استمرار ارائه خدمات به خانواده های خدمت گیرنده، مشروط به همکاری تمامی اعضاء خانوار با برنامه های توانمندسازی تصویبی از طریق کمیته های بازتوانی است.
در صورت عدم همکاری خدمت گیرندگان، موضوع جهت اتخاذ تدابیر لازم در کمیته های بازتوانی طرح و پیگیری می شود.

راهکارها و شیوه های توانمندسازی:

·           شناسایی موانع ارتقاء و بازتوانی فرزندان خانواده های خدمت گیرنده و برنامه ریزی در جهت رفع آن
-
شناسایی مسائل و مشکلات خانوادگی و روابط اجتماعی خانواده های خدمت گیرنده و تلاش برای کاهش یا کنترل آنها

·      سنجش توانایی ها و نیازهای روانی، اجتماعی، جسمانی اعضاء خانواده های خدمت گیرنده

·       شناسایی و بهره گیری از منابع و امکانات اقتصادی موجود در هر منطقه به منظور ارتقای بازتوانی اقتصادی، آموزشی و اشتغال اعضاء خانواده های خدمت گیرنده

·            ایجاد تسهیلات به منظور دستیابی خدمت گیرندگان به منابع جهت تامین نیازهای اساسی آنان

·      برنامه ریزی جهت آموزش مهارت های زندگی و مهارت های مقابله با مشکلات برای جمعیت هدف

گروه های همیار
 
طرح گروههای همیار زنان سرپرست خانوار از سال 1382 در استان قزوین توسط دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی استان با هدف توانمندسازی و مشارکت زنان سرپرست خانوار به اجرا درآمد.
از آنجائی که این طرح با ارتقاء سطح تواناییهای افراد برای حل و رفع مشکلات مربوط به خودشان منجر به عملی نمودن فرایند مددکاری گروهی و در نتیجه افزایش خودباوری در زنان سرپرست خانوار شده بود با استقبال چشمگیری از سوی جامعه هدف روبرو شد.
به نحوی که تعداد این گروهها علیرغم محدودیتهای اعتباری سازمان تا پایان سال 91 به مرز 14 گروه در کل استان رسید و نشان داد که زنان در قالب گروه، توانمندی لازم را برای بهبود وضعیت اجتماعی اقتصادی خود به دست می آورند.
گروه همیار: گروههای 3 الی 15 نفره از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی که با مشارکت و همیاری و کمک به خود و یکدیگر، در راستای توانمندسازی خود و خانواده هایشان فعالیت می کنند.
اهداف:
هدف کلی: کاهش وابستگی، توانمند سازی گروهها، اشتغال پایدارو در نتیجه تحقق مدیریت غیردولتی بر فعالیت گروهها.
اهداف اختصاصی

·       بالا بردن اعتماد به نفس و تقویت روحیه همکاری جمعی و مشارکتی بین اعضاء

·       معرفی بیشتر گروهها به عنوان واحدهایی مستقل از سازمان.

·      افزایش احساس کفایت در اعضاء گروهها و فراهم نمودن بستر مناسب جهت تأمین آسایش روحی و روانی.

·      تغییر درنگرش وتغییر در ارزشها

·      همکاری جمعی و مشارکتی بین اعضاء

·       تقویت عزت نفس و خودباوری

·      افزایش سطح درآمد گروهها و ارتقاء سطح کیفیت زندگی خانواده های آنان از طریق اشتغال پایدار

·      تضمین اصل خوداتکایی و پایداری تلاش در جهت کاهش هزینه های مالی دولت و جلوگیری از طولانی شدن وابستگی افراد به حمایتهای اقتصادی مستمر گروهها

·      توانمند سازی فرهنگی، ‌اجتماعی، اقتصادی زنان
جامعه هدف:

·      زنان سرپرست خانوار-زنان و دختران خود سرپرست-اهم فعالیتهای گروههای همیار از بدو تاسیس

·      شرکت و فعالیت گروه در نمایشگاههای داخل

·      برگزاری نمایشگاه

·       برخورداری اعضای گروه از وام صندوق مالی

·      تشکیل جلسات ماهیانه با هدف بررسی مشکلات گروه وارائه راهکار

·       انجام بازدید توسط مددکاران گروههای همیار ازسایر گروههای همیار شهرستانها و سایر استانهای کشور

·      شرکت اعضاء گروه در اردوهای سیاحتی و زیارتی

·      خرید و احداث مغازه به عنوان محل کسب جهت ادامه فعالیت از طریق گروه همیار شهرستان

·      تلاش در جهت جلب مشارکتهای مردمی و ارگانهای دولتی (فرمانداری، ‌بخشداری، ‌مرکز بهداشت، جهاد کشاورزی، مراکز فنی و حرفه ای، ‌زمین شهری )

·      بازدید اعضاء گروه از یکدیگر (شهرستان به شهرستان) جهت تبادل اطلاعاتی و انتقال تجارب

·      برگزاری دوره های آموزشی آگاهسازی فردی شغلی، ‌کارآفرینی جهت کارشناسان و مددکاران

·      گروههای همیار

·       آموزش مددکاران گروههای همیار بعنوان تسهیل گر

·       شرکت در جلسات ماهیانه با هدف بررسی مشکلات و ارایه راهکار

·      تشکیل تعاونی مسکن جهت اعضاء گروههای همیار

·       برگزاری دوره های آموزشی آگاهسازی فردی شغلی و کارآفرینی جهت اعضاء گروههای همیار

·      برگزاری کارگروههای آموزشی یک روزه مهارتهای خانواده جهت اعضاء گروه

·      تقدیر از گروههای همیار نمونه و توزیع جوایز به آنان

·      در حال حاضر بهزیستی استان قزوین دارای 16 گروه همیار میباشد
زمینه و نوع فعالیتهای گروههای همیار:
تولید پوشاکدوخت ملحفه - دوخت مانتو طبخ نان –– خدمات کامپیوتری تکثیر تایپ آرایشگریخدمات خیاطی- تولید وسایل کمک توانبخشی شامل عصا، واکر، توالت فرنگی)- رشته بری- قالیبافی- - تابلو فرش- تولید مربا، ترشی، رب و سبزیجات خشک و پخته بسته بندی مواد غذایی

 
خدمات گروه همیار زنان سرپرست خانوار
در راستای حمایت مادی و معنوی خانواده های خدمت گیرنده امور اجتماعی و بازتوانی و قادر سازی خانواده های مذکور، گروه های همیار زنان سرپرست خانوار، تشکیل می شود.
این گروه ها می کوشند با یک هدف مشترک و روابط درونی و فعل و انفعال متقابل، نیازهای مختلف فردی و گروهی خود را از طریق کوشش های جمعی تامین نمایند.
گروه، زمینه های مشارکت اعضا را در حل مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عاطفی و روانی فراهم نموده و با آموزشهای لازم و با استفاده از راهبردهای مدیریت سه پایه ای(دولت- فرد- گروه) به هدفهای از پیش تعیین شده مادی و معنوی دست یافته و زنان سرپرست خانوار عضو گروه به بازتوانی و توانمندی لازم جهت مرتفع نمودن مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش نائل می شوند.
مددکار مربوطه از بدو شروع کار گروه تا رسیدن به خودکفایی و بازتوانی در کنار آنان بصورت فعال قرار دارد. سازمان بهزیستی نیز، حمایتهای مادی و معنوی را در برابر مقررات در اختیار گروه های همیار قرار خواهد داد.


 

شرایط لازم:

·      زنان سرپرست خانوار باید تحت پوشش سازمان بهزیستی باشند

·      تعداد اعضا حداقل5  و حداکثر 15 نفر می باشد

·      گروه سنی بین 18 تا 60 سال باشد (دارای توان کار و فعالیت

باسواد بودن یک سوم اعضا
دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی فعالیت خود را بر مبنای سلامت فکری بنا نهاده و هدف اصلی خود را فراهم نمودن موجبات عادی سازی زندگی زنان سرپرست خانوار و توانمند سازی آنان قرار داده است .

اهداف طرح :

·   فراهم آوردن زمینه هایی که جمعیت هدف بتواند توانائیهای بالقوه را بالفعل نماید

·   تلاش در جهت افزایش اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری خدمت گیرندگان درحل مشکلات

·   فراهم نمودن زمینه های مساعدت جهت ارتقاء دانش و آگاهی خانواده برای شناخت بهتر مشکلات خود و مشارکت در حل آن

·   تلاش در جهت کاهش هزینه های مالی دولت و جلوگیری از طولانی شدن وابستگی افراد به حمایتهای اقتصادی مستقیم

·   فراهم نمودن موجبات رشد شخصیت خدمت گیرندگان به منظور شناخت و درک بهتر از خود و ایجاد رابطه سازنده و خلاق با دیگر افراد جامعه

·   تلاش در جهت حل معضلات اقتصادی و مادی خود بدون تکیه بر منابع مالی دولت و رفع حوائج روزانه در قالب شیوه های همیاری

·   کاهش دیوان سالاری دولتی و انضباطی نمودن چرخه دریافت خدمات اجتماعی

·   فراهم نمودن بستری مناسب برای رشد استعدادها و قابلیتهای جامعه هدف و افزایش آگاهیهای آنان از منابع اجتماعی موجود جامعه جهت بهرمندی از آنها در هنگام نیاز

شیرخشک : به منظور تامین شیرخشک برای کودکان شیرخوار خانواده های نیازمند که مادر آنها قادر به تامین شیر آنان نیست.
اهداف برنامه:

·   کمک به بهبود تغذیه کودکان تحت پوشش زیر سن دبستان، به منظور پیشگیری از سوء تغذیه و تقویت جسمی و ذهنی آنان در راستای برخورداری از زندگی سالم

·    کمک در جهت ارتقاء سطح توانایی های زیستی، روانی و اجتماعی کودک

·    پیشگیری از انواع معلولیتهای ذهنی و جسمی و نیز پیشگیری از سوء تغذیه

·   آمادگی هرچه بیشتر درجهت یادگیری و آغاز فعالیتهای آموزشی رسمی

·   آگاهسازی خانواده ها در جهت جدی تلقی نمودن امر تغذیه
جامعه هدف:

·   کودکان شیرخوارگاههای وابسته به مراکز بهزیستی

·   کودکان خانواده های نیازمند

·   معلولین مراکز شبانه روزی توانبخشی وابسته به بهزیستی

·   معلولینی که در خانواده نگهداری می شوند با تائید پزشک و کمیته توانبخشی

·    فرزندان چند قلو (دوقلو وبیشتر)

·   نوزادانی که به دلیل متارکه، فوت، زندانی بودن و یا صعب العلاج بودن بیمار
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 205931