وظایف اصلی معاونت اجتماعی
 

1-      قادرسازی: ارائه خدمات قادرسازی به افراد و گروههائی که بنا به دلایل اقتصادی اجتماعی و تربیتی و فرهنگی از روال عادی زندگی بازمانده ودر وضعیت اضطراری قرار دارند.

 

2-      ارائه خدمات مددکاری و مشاوره‌ای: شامل مصاحبه، بازدید منزل وسایر روشها جهت آشنایی با وضعیت اقتصادی، اجتماعی خانوادگی، جسمی، روحی وفرهنگی خانواده وارزیابی نیازهای مددجویان.

 

3-      ارائه خدمات حمایتی مادی و معنوی به خانواده‌های بی سرپرست: ارائه خدمات حمایتی مادی و معنوی به خانواده‌های بی سرپرست و نیازمند که به دلایلی از قبیل فوت، زندانی‌شدن، مفقودالاثر شدن و یا به سربازی رفتن سرپرست، طلاق و … فاقد سرپرست بوده و قادر به تامین حداقل نیازهای اساسی خود نیستند.

 

4-      پرداخت کمکهای مالی: از طریق پرداخت مستمری ماهیانه ، کمک هزینه تحصیلی و آموزشی و خدمات بیمه‌ای کمکهای موردی غیرمستمر (مسکن، پوشاک، لوازم زندگی، سرمایه کار، جهیزیه و …) اشتغال و اشتغالزائی

 

5-      ارائه آموزشهای پیش دبستانی: در مهدهای کودک از سنین 3 ماهه تا 6 ساله با نظارت بر فعالیت مهدهای کودک دولتی خودکفا و خصوصی.

 

6-      مراقبت شبانه روزی کودکان و نوجوانان بی سرپرست : مراقبت شبانه روزی کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست و جلب مشارکت مردم و افراد خیّر در امر مراقبت از فرزندان و ایجاد و توسعه مراکز شبانه‌روزی .

 

7-      مقابله با ناسازگاریها، انحرافات، اصلاح و ارشاد منحرفین اجتماعی : مقابله با ناسازگاریها، انحرافات، اصلاح و ارشاد منحرفین اجتماعی  جهت قادرسازی گروههای آسیب پذیر و آسیب دیده اجتماعی برای بازگشت به زندگی سالم خانوادگی و اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی

 

 8- ارائه خدمات آموزشی، عقیدتی، تربیت بدنی، فرهنگی : ارائه خدمات آموزشی، عقیدتی، تربیت بدنی، فرهنگی وبرقراری اردوهای تربیتی برای جوانان و نوجوانان تحت پوشش در جهت پیشگیری ازآسیب های اجتماعی
 

 
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 202756