سرپرست معاونت اجتماعی:

بنت الهدی حقیقی


  تحصیلات
:

  کارشناس ارشد روان شناسی

سوابق :
روان شناس مرکز مداخله، کارشناس دفتر آسیب ، کارشناس مسئول دفتر آسیب ، سرپرست معاونت امور اجتماعی 


شرح مسئولیتها و شرح اختیارات :
این حوزه با رویکرد ارائه خدمات تخصصی به افراد نیازمند خصوصاً زنان سرپرست خانوار ،‌ آسیب دیدگان اجتماعی، ‌آموزش فرزندان زیر 6 سال از طریق مهادکودک و رسیدگی به امور فرزندان ساکن در شبانه روزی ها و نزد خانواده های جایگزین، در راستای بالا بردن توانمندی افراد جامعه هدف با ارائه خدمات مستمر و غیر مستمر مالی،‌ مشاوره ای،‌ نگهداری و ... همچنین بازتوانی و پذیرفتن مسئولیت های خانواده و شخص گام بر می دارد.
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206078