درباره سازمان > مدیریت سازمان > درباره مدیریت

 

مدیرکل:

علیرضا وارثی زرنقی


تحصیلات:

کارشناس فیزیوتراپی

ارشد روانشناسی بالینی

 

 


سوابق :


قائم مقام انتقال خون استان قم

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ، دانشگاه شهید بهشتی تهران (پیراپزشکی )

رئیس بهزیستی شهرستان قزوین

مسؤل حراست بهزیستی استان قزوین

معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان قزوین

معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین

 


شرح مسئولیتها و شرح اختیارات :

مدیریت سازمان بهزیستی استان قزوین

 

 

 

 




پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 8
تعداد کل بازدید کنندگان: 174875