شرح وظایف دفتر تربیت بدنی و فوق برنامه:

دفتر تربیت بدنی و فوق برنامه سازمان بهزیستی وظیفه برنامه ریزی ، سیاستگذاری، ساماندهی و تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات لازم برای توسعه فعالیتهای ورزشی در بین جامعه هدف و کارکنان را با هماهنگی سایر حوزه ها ی مرتبط ( در صورت نیاز) به منظور ایجاد سازمانی پویا و رو به رشد در چارچوب سند چشم انداز سازمان بهزیستی کشور برعهده دارد.
این دفتر برآن است که از طریق نظارت و کنترل فعالیتهای تخصصی ورزشی با بکارگیری فناوری و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب خدمات خود را به بهترین کیفیت به ذینفعان ارائه دهد. فعالیتهای دفتر بنا به ضرورت و در مواردی عدم ورود به بخش غیردولتی ، ماهیتی کاملا" اجرایی و انحصاری دارد.
اهم وظایف:
1- تلاش مستمر در جهت مطالعه و کسب معلومات آموزش ورزش خصوصا" به جامعه هدف
2- نظارت بر انجام برنامه های مختلف ورزشی در رشته های گوناگون برای معلولین- فرزندان شبانه روزیها- جوانان و خانواده های تحت پوشش سازمان و کارکنان سازمان
3- ایجاد امکانات برای ورزش در ساعات فراغت پرسنل
4- انجام تدابیر لازم جهت توسعه ورزش همگانی و قهرمانی در بین جامعه هدف و کارکنان سازمانپیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 3
تعداد کل بازدید کنندگان: 205338