مشاوره تلفنی : پیشرفت جوامع و صنعتی شدن آنها و افزایش جمعیت امر مشاوره را ضروری تر ساخته و زمینه را برای

ایجاد مشاوره تلفنی علاوه بر مشاوره حضوری فراهم ساخته است به طوری که امروزه در اکثر کشورهای توسعه یافته

تأسیس تلفنی به صورت چشمگیری افزایش یافته است و قطعاً رشد چشمگیر به دلیل اثر بخشی آن بوده است.

تماس تلفنی با خط 1480 پل ارتباطی میان مشاور و مراجع می‌باشد.مشاورۀ تلفنی با حضور روانشناسان و مشاوران در

 دو نوبت کاری صبح و عصر در تمام ایام هفته در زمینۀ مسائل خانوادگی و تربیت کودک و سایر مسایل روانشناختی

 فعال می‌باشد.این خط به صورت استانی  پاسخگوی تماس متقاضیان از شهرستانها می‌باشد. 

    مرکز مشاوره تلفنی استان قزوین در تمام ایام هفته از ساعت 7:30 الی 21:30 آماده پاسخگویی به تماسهای تلفنی

     در زمینه های عاطفی، خانوادگی، تربیت کودک، تحصیلی و ... می‌باشد .

 
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 205930