شرح وظایف دفتر امور حقوقی

1–تهیه و تنظیم قراردادها و تفاهم نامه ها و اخذ مدارک و امضای طرف دوم قراردادها
2 –ابلاغ و ارسال رونوشت قراردادها به معاونتها و افراد ذینفع
3-ارائه مشاوره حقوقی به مددجویان و کارکنان سازمان
4-ارائه دادخواست و یا شکواییه در محاکم قضایی و پیگیری و دفاع از پرونده های حقوقی و کیفری سازمان
5-پاسخ به استعلامات حقوقی واصل شده از سوی معاونتهای سازمان
6-پیگیری اجاره املاک و ساختمانهای سازمان در غالب کمیسیون ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به عنوان دبیر کمیسیون و اخذ نظریه کارشناس رسمی و انعقاد قرارداد اجاره
7- پیگیری اخذ سند مالکیت املاک و ساختمانهای سازمان از طریق اداره ثبت و سازمانهای مرتبط
8-تهیه اسناد و برگزاری مناقصات مورد نیاز سازمان به عنوان دبیر کمیسیون مناقصات
9-شرکت در جلسات کمیسیون فرزند خواندگی و ارائه طریق و مشاوره حقوقی در این جلسات
10-شرکت در کمیسیون ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و ارائه مشاوره در این جلسات
11-همکاری با واحد سرپرستی دادستانی قزوین در خصوص پرونده های محجورین تحت پوشش سازمان و اقدام در مراجع قانونی جهت اخذ قیم نامه به نام سازمان
12- پیگیری پرونده های حقوقی و یا کیفری مددجویان نیازمند در مراجع قضایی و دفاع از حقوق آنها
13- مکاتبه با سازمانها و مراجع قانونی و قضایی


پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 206095