شرح وظایف دفتر بودجه و برنامه ریزی

- بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش هزینه های ماهیانه واحدهای بهزیستی استان و جلوگیری از هر گونه هزینه های زائد در جهت رعایت تبصره های بودجه سالیانه و مواد هزینه
- تطبیق برنامه های سازمان با سیاست های تعین شده دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
- انجام پیش بینی های لازم در مورد امور بودجه و طرحهای عمرانی و تعیین اولویت برنامه های آینده
- بررسی و رسیدگی به بودجه های پیشنهادی واحدها و هماهنگی های لازم با سازمان برنامه و بودجه استان
- تهیه وتنظیم موافقت نامه و اصلاحیه های مربوط به بودجه و توجیه آن در مراجع ذیصلاح
- بازدید از پروژه های عمرانی استان و بررسی نحوه پیشرفت آنها و ارائه گزارشات لازم به مقام مافق و هماهنگی های با دفتر امور مهندسی و ساختمان
- مطالعه وبررسی دستورالعمل های مربوط به تنظیم بودجه سالیانه
- انجام مطالعات لازم جهت برنامه ریزی های بلند مدت و میان مدت و کوتاه مدت
- شرکت در جلسات تحویل و تحول پروژه های عمرانی و انجام اقدام لازم در این زمینه
- بررسی و تجزیه و تحلیل طرحها و برنامه های مختلف در چها رچوب اهداف سازمان
- حضور در جلسات سازمان برنامه و بودجه استان به منظور دفاع از بودجه و طرحهای عمرانی و انجام همکاری لازم با قسمت های ذیربط ودر صورت لزوم تهیه اصلاحیه و موافقت نامه طرحهای عمرانی در مواقع ضروری
- تماس و ارتباط مستمر با دفتر بودجه و آمار ستاد مرکزی سازمان به منظور طرح مسائل ، مشکلات و کسب رهنمودهای لازم و انجام امور فوق با دفتر امور مهندسی و ساختمان در صورت لزوم
- نظارت بر کار کمک کارشناس بودجه و برنامه ریزی ، ارائه برنامه و انجام راهنمایی های لازم در امور محوله
- طرح مسائل و مشکلات و کسب رهنمودهای لازم و ارائه پیشنهادات و گزارشات مورد لزوم به مقام مافوق
- تهیه بخشنامه های لازم جهت راهنمایی مسئولین واحدهای اجرایی در جهت اجرای بخشنامه های بودجه

پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 205727