شرح وظایف امور اداری و کارگزینی


1- صدور کلیه احکام پرسنلی
2- نظارت و بررسی بر ورود و خروج پرسنل
3- برگزاری آزمون استخدامی
4- نظارت بر امور نقلیه ، دبیرخانه و انبار
5- صدور بخشنامه های مختلف اداری و پرسنلی
6- نقل و انتقالات پرسنل
7- بازنشستگی کارکنان و برقراری حقوق بازنشستگی
8- انجام امور مربوط به تشکیلات تفصیلی استان و طبقه بندی مشاغل
9- ارزشیابی و تمدید فرمهای قرارداد پیمانی
10- انجام امور مربوط به بیمه و رفاه کارکنان
11-تبدیل وضع استخدامی
12-انجام امور مربوط به مناقصات
13-کمیته خرید
14-ارتقاء طبقات و رتبه کارکنان

پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 3
تعداد کل بازدید کنندگان: 206524