1-1-           کلینیک  مددکاری اجتماعی
1-2-           مهد کودک(پرورشی-تربیتی)
1-3-           کانون کلینیک های مددکاری اجتماعی
1-4-           کانون گروه های همیار زنان
1-5-           کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک
1-6-           مرکز روزانه حمایتی-آموزشی کودک و خانواده
1-9-           خانه کودکان و نوجوانان(کودکان بی سرپرست و بدسرپرست)
1-10-        مرکز توانبخشی ومراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی
1-12-        مرکز توانبخشی ومراقبتی شبانه روزی معلولان جسمی حرکتی بالای 14سال
1-13-        مرکز توانبخشی ومراقبتی شبانه روزی سالمندان
1-14-        مرکز  مراقبتی  سالمندان ،معلولین،بیماران روانی مزمن در منزل
1-15-        مرکز ارائه خد مات توانبخشی معلولان جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی در منزل
1-16-        مرکز ارائه خدمات توانبخشی معلولان ذهنی در منزل
1-17-        مرکز ارائه خدمات توانبخشی ودرمان بیماران روانی مزمن در منزل
1-18-        مرکز ارائه خدمات توانبخشی سالمندان در منزل
1-19-        مرکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن(شبانه روزی)
1-20-        مرکز آموزشی و توانبخشی روزانه سالمندان
1-21-        مرکز آموزشی و توانبخشی روزانه معلولان جسمی حرکتی
1-22-        مرکز آموزشی و توانبخشی روزانه اختلالات طیف اتیسم
1-23-        مرکز آموزشی و توانبخشی روزانه بیماران روانی مزمن
1-24-        مرکز آموزشی و توانبخشی روزانه معلولان ذهنی (زیر 15 سال)
1-25-        مرکز آموزشی و توانبخشی روزانه معلولان ضایعه نخاعی
1-26-        مرکز آموزشی و توانبخشی روزانه خانواده کودک کم شنوا و ناشنوا
1-27-        مرکز آموزشی و توانبخشی روزانه خانواده کودک کم بینا و نابینا
1-29-        مرکز آموزشی و توانبخشی روزانه معلولان بالای 15 سال ( حرفه آموزی)
1-30-        کارگاه تولیدی حمایتی ویژه افراد معلول
1-31-        دفتر  و مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی ‏
1-32-        مرکز مشاوره ژنتیک
1-34-        مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد
1-35-        مرکز اقامتی  میان مدت درمان وابستگی به مواد
1-36-        مرکز اقامتی  بلند مدت درمان وابستگی به مواد(اجتماع درمان مدار)
1-37-        مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد
1-38-        مرکز سرپناه شبانه کاهش آسیب اعتیاد
1-40-        همیاران سلامت روان
1-41-        تاسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه ها
1-42-        واگذاری مدیریت پیمان مراکز دولتی( بر اساس ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری)
1-44-        تیم سیار کاهش آسیب اعتیاد
7-5-           جلب و جذب مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه
10-1-        جبران کارایی معلولین
10-3-        پرداخت سهم بیمه خویش فرمایی
10-4-        پرداخت سهم بیمه کارفرمایی پرسنل مراکز غیر دولتی
11-10-    پرداخت کمک هزینه جهیزیه و ازدواجپیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206060