2-7-           ارائه خدمات اجتماع محور و مددکاری جامعه ای در سکونتگاه های غیر رسمی و مناطق حاشیه نشین
2-8-           ارائه خدمات مددکاری به فرزندان تحت پوشش سازمان در خانواده 
2-9-           ارائه خدمات مددکاری به خانواده های تحت پوشش
2-10-        ارائه خدمات مشاوره و مداخله ای به زوجین ومتقاضی طلاق
2-11-        ارائه خدمات حمایتی به کودکان کار و خانواده ایشان
2-12-        ارائه خدمات مشاوره ای به افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی
2-24-        ارائه خدمات مشاوره ای به خانواده های فرزندپذیر
2-26-        ارائه خدمات حمایتی به دختران در معرض آسیب های اجتماعی
2-27-        ارائه خدمات حمایتی به دختران  و زنان آسیب دیده اجتماعی
2-28-        ارائه خدمات حمایتی به زنان  در معرض و خشونت دیده خانگی
3-4-           ارایه خدمات نگهداری و مراقبت از فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست(شیرخوارگان ، نوباوگان،کودکان و نوجوانان)
3-5-           ارائه خدمات مداخله ی تلفنی در شرایط بحرانی
3-6-           ارائه خدمات سیار اورژانس اجتماعی 
3-7-           ارایه خدمات آماده سازی فرزندان تحت پوشش سازمان در آستانه ترخیص به جامعه
3-8-           ارائه خدمات تربیتی به کودکان و نوجوانان (با مشکلات عاطفی- رفتاری در خانه های تربیتی)
3-9-           انتقال فرزندان تحت سرپرستی سازمان به خانواده(فرزندخواندگی،امین موقت)
3-10-        ارائه خدمات مداخله ای روانی اجتماعی و نگهداری موقت
3-11-        ارائه خدمات نگهداری و حمایتی به کودکان خیابانی و کار
3-12-        ارائه خدمات نگهداری و حمایتی به دختران  در معرض آسیب های اجتماعی
3-13-        ارائه خدمات نگهداری و حمایتی به زنان در معرض خشونت و خشونت دیده
3-14-        ارائه خدمات نگهداری و حمایتی به دختران و زنان  آسیب دیده اجتماعی
6-1-           تایید صلاحیت و معرفی جهت معافیت از پرداخت حق انشعاب آب،گاز و برق
6-3-           تایید صلاحیت و معرفی جهت معافیت سربازی  جامعه هدف سازمان
7-1-           برگزاری کارزار رسانه ای حقوق کودکان 
7-2-           آگاه سازی در خصوص آسیب های اجتماعی و پیامدهای آن
7-3-           آگاه سازی افراد مرتبط(مشاوران،مراکز درمانی و ...) با گروه های هدف اورژانس اجتماعی
7-4-           بستر سازی فرهنگی خانواده های فاقد فرزند(فرزندخواندگی،امین موقت)
7-7-           ارائه اطلاعات تحلیلی از وضعیت آسیب های اجتماعی موجود
8-1-           ارائه آموزش قرآن در خانه های کودکان و نوجوانان(ویژه فرزندان تحت پوشش سازمان)
8-7-           ارائه آموزش مهارتهای زندگی و سایر آموزش ها به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش و اعضای خانواده آنها
8-8-           ارائه آموزش مهارتهای حرفه ای و زندگی به فرزندان 15 سال به بالا (تحت سرپرستی سازمان)
8-9-           ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان خشونت دیده
8-10-        ارائه آموزش های مرتبط به گروه های هدف اورژانس اجتماعی
8-11-        ارائه آموزش به افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی ساکن در سکونتگاههای غیررسمی و مناطق حاشیه نشین
8-12-        ارائه آموزش به زنان،دختران و کودکان کار و خیابانی در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
8-13-        ارایه آموزش به گروه های خودیار، همیار زنان و تسهیلگران
8-21-        ارائه آموزش آماده سازی شغلی خانواده های تحت پوشش
9-2-           حمایت بیمه ای از زنان،دختران و کودکان کار و خیابان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی
11-1-        پرداخت مستمری به خانواده های تحت پوشش
11-2-        ارائه سبدغذایی به خانواده های زن سرپرست
11-3-        ارائه شیرخشک مورد نیاز جامعه هدف
11-4-        پرداخت کمک هزینه تغذیه زنان باردار و دارای فرزند شیرخوار خانواده های تحت پوشش
11-5-        پرداخت شهریه دانشجویان خانواده های تحت پوشش
11-6-        پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی
11-7-        پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان تحت پوشش
11-8-         حمایت اجتماعی از خانواده های دارای فرزند چندقلو
11-9-        پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن
11-11-    پرداخت کمک هزینه تهیه لوازم ضروری زندگی
11-12-    پرداخت کمک هزینه حرفه آموزی
11-15-    پرداخت پول توجیبی
11-16-    پرداخت کمک هزینه تهیه پوشاک
11-19-    پرداخت کمک هزینه امور فرهنگی، تربیتی و ورزشی
11-21-    پرداخت کمک هزینه شهریه مهدکودک به خانواده های کم درآمد
11-22-    پرداخت کمک هزینه پایدارسازی روستامهدها
11-23-    پرداخت کمک بلاعوض به متقاضیان تاسیس مهدکودک در مناطق محروم، حاشیه شهرها و سکونت گاههای غیر رسمی 
11-24-    پرداخت کمک هزینه نگهداری فرزندان بی سرپرست نزد خانواده جایگزین
11-25-    پرداخت کمک هزینه تشکیل گروه ‌های همیار فرزندان ترخیصی و در شرف ترخیص
11-31-    پرداخت کمک هزینه تشویقی دانشجویان تحت پوشش دانشگاه های دولتی
11-41-    ارائه یک وعده غذای گرم در روستامهدها
11-42-    پرداخت کمک هزینه درمان به افراد و خانواده های تحت پوشش
11-43-    پرداخت کمک هزینه ترخیص فرزندان تحت سرپرستی
11-44-    پرداخت کمک هزینه درمان به بیماران مبتلا به اختلال هویت جنسی
11-45-    ارائه تسهیلات و حمایتهای اجتماعی به گروههای همیار زنان 
11-47-    توانمندسازی اجتماع (محله) محور با رویکرد فقرزدایی
11-48-    تامین مالی خرد با تشکیل گرو ه های خودیار
12-1-        پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی زنان شهری
12-2-        پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان و دختران روستایی و عشایری
12-3-        حمایت بیمه تأمین آتیه فرزندانپیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 205780