دستورالعمل اجرایی آئین نامه تامین مسکن معلولین و مددجویان

 

n    استفاده از تسهیلات و امتیازات قید شده در متن توافقنامه های نهضت تامین مسکن معلولین و مددجویان مختص کلیه معلولین و مددجویان نیازمند فاقد مسکن، دارای پرونده ثبت شده در بانک جامع اطلاعات مددجویان و تحت پوشش حمایت های مستمر و یا غیرمستمر سازمان می باشد.

 

n    اولویت بندی متقاضیان برای استفاده از این تسهیلات به صورت اتوماتیک و مکانیزه و براساس فرم های امتیازبندی معلولین و مددجویان متقاضی مسکن، ابلاغ شده توسط حوزه قائم مقام ریاست در امور فرهنگی و مشارکت های مردمی می باشد.

 

n    معلولین و مددجویان تحت پوشش که قبلاً از کمک های بلاعوض سازمان به منظور خرید و یا احداث واحد مسکونی بهره مند گردیده اند، و یا از سازمان های دولتی یا نهادهای عمومی زمین، مسکن و یا تسهیلات یارانه ای مسکن دریافت نموده اند، به هیچ وجه      نمی توانند از امتیازات و تسهیلات این طرح  استفاده نمایند.

 

n    در خصوص نحوه چیدمان معلولین واجد شرایط در قالب گروه های مورد نظر3 الی 5 نفره، موضوع نوع و شدت معلولیت افراد   می بایست مورد توجه ویژه قرارگیرد.

 

n    مرغوبیت کمی و کیفی زمین های معرفی شده از طرف سازمان مسکن و شهرسازی توسط ستاد مسکن مددجویان استان مورد ارزیابی قرارگیرد.

 

n       زمین ها می بایست در قالب زمین های کوچک (حداکثر برای احداث 5 واحد مسکونی) باشند.

 

n       از انعقاد و امضاء هرگونه قرارداد تحویل زمین توسط بهزیستی استان جدا خودداری گردد.

 

n       به منظور جلوگیری از ایجاد کلونی های ویژه معلولین و مددجویان:

 

         -  از قطعات زمین پراکنده در میان سایر قطعات ویژه متقاضیان عادی استفاده گردد.

         -   افراد معرفی شده در قالب پروژه های مسکن مهر دردست احداث ساماندهی شوند.

 

n    بررسی وضعیت حقوقی زمین های معرفی شده از طرف سازمان مسکن و شهرسازی استان و همچنین تایید کلیه قراردادها و تفاهمنامه های منعقده در این طرح به عهده کارشناس حقوقی سازمان بهزیستی استان می باشد.

 

n       در صورت عدم تایید زمین مورد نظر، مراتب جهت انجام پیگیری های لازم به ستاد مسکن مددجویان سازمان ارسال گردد.

 

n    سازمان بهزیستی استان ها می بایست به منظور تامین اعتبار لازم جهت معافیت معلولین و مددجویان معرفی شده از پرداخت کلیه هزینه های مرتبط با آماده سازی زمین، عوارض صدور پروانه ساختمانی و تامین خدمات و تاسیسات زیربنایی از محل یارانه های بخش مسکن در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی استان هماهنگی های لازم را با آن سازمان بعمل آورند.

 

n    پس از تعیین تکلیف نهایی در خصوص زمین های معرفی شده، اسامی معلولین و مددجویان از طرف سازمان مسکن و شهرسازی استان جهت دریافت تسهیلات مورد نظر به بانک مسکن ارسال خواهد شد.

 

n    عملیات احداث واحدهای مسکونی از طریق انعقاد تفاهمنامه سه جانبه  فیمابین سازمان مسکن و شهرسازی استان، بانک مسکن و انبوه ساز تائید صلاحیت شده از طرف سازمان مسکن و شهرسازی استان آغاز خواهد گردید.

سازمان بهزیستی استان تنها مدیریت پروژه و نظارت بر حسن انجام کار را به عهده خواهد داشت و در هیچ گونه عملیات اجرایی وارد نخواهد شد.

n    تایید نقشه های اجرایی طراحی شده و همچنین نظارت بر اجرای دقیق اصول و ضوابط فنی و مهندسی در مورد واحدهای مسکونی دردست احداث بر عهده کارشناس ساختمان سازمان بهزیستی استان می باشد.

 

n       رعایت کامل اصول و ضوابط مناسب سازی ساختمان ها در خصوص واحدهای مسکونی مورد اشاره الزامی است.

 
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206060