سرپرست معاونت پشتیبانی:

امیر باقری      
  
تحصیلات:

 فوق لیسانس مدیریت مالی


سوابق :

  کارشناس حسابداری ، کارشناس مسئول حسابداری ، رئیس مالی بهزیستی قزوین ، سرپرست معاونت پشتیبانی و منابع انسانی


شرح مسئولیتها و شرح اختیارات :
این پست دربرگیرنده مشاغلی است که کنترل اجرای صحیح برنامه های حمایتی و توانخشی،مالی ،اداری را در قالب خط مشی تعیین شده و انجام وظایف مدیر کل در غیاب وی با توجه به اختیارات تفویض شده می باشد از جمله :
-
انجام وظایف مدیر کل در غیاب وی .
-
نظارت بر تهیه وتنظیم بودجه
-
برنامه ریزی جهت انجام اهداف سازمان
-
همکاری و راهنمایی فنی به واحدهای حمایتی و توانبخشی .
-
همکاری با مرکز پذیرش و هماهنگی استان .
-
انجام پیگیریهای لازم بمنظور حل مشکلات مراکز اجرایی واحدهای تابعه .
-
نظارت بر حسن اجرای امور تدارکاتی وخدماتی واحدهای تابعه
-
پیش بینی تجهیزات فنی مورد نیاز واخدهای توانبخشی
-
نظارات بر اجرای طرحها و دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی توانبخشی و حمایتی
-
شرکت در جلسات و سیمینارهابر حسب نظر مقام مافوق
-
نظارت بر اجرای صحیح پرداخت مستمری
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 205420