نحوه تشکیل پرونده در بهزیستی


متقاضی می تواند درخواست تشکیل پرونده را به بهزیستی شهرستان محل خود تحویل نماید و طی ارجاع درخواست به ستاد پذیرش شهرستان و ارائه مدارک لازم و متقاضی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید معلولیت پرونده تشکیل و توانخواه می تواند از حمایت های توانبخشی سازمان طبق دستورالعمل بهره مند گردد .

شرایط عمومی برای تشکیل پرونده :


1- ایرانی بودن و داشتن کد ملی(اتباع افغانی دارای کارت هویت ویژه و یا برگه تردد خروجی مدت دار(نارنجی رنگ) و دارای تاریخ معتبر و یا تمدید اعتبار شده مشمول رعایت این بند نمی باشد .)


2- نیازمند بودن به تشخیص مددکار سازمان


3- سکونت در محل انجام حمایت


4- عدم حمایت و تحت پوشش قرار داشتن در سایر نهادها و دستگاهه های حمایتی


5- داشتن گواهی معلولیت از کمسیون پزشکی سازمان

مدارک لازم برای تشکیل پرونده :


- اصل شناسنامه متقاضی و اعضا خانواده


- اصل کارت ملی متقاضی و اعضاء خانواده


- دفترچه بیمه(در صورت داشتن بیمه درمانی (

- مدارک پزشکی


- اصل اجاره نامه منزل و یا سند مالکیت منزل مسکونی


- قبض برق و یا تلفن منزل


- اصل قیم نامه (در صورتیکه متقاضی قیم داشته باشد (

 

مراحل پذیرش و تشکیل پرونده برای معلولین چگونه است؟

1- ارائه درخواست اولیه به سرپرست اداره بهزیستی


2- اخذ درخواست توسط سرپرست اداره و ارجاع به دبیرخانه جهت ثبت و تحویل به واحد توانبخشی


3- مصاحبه اولیه مسئول امور توانبخشی با شخص متقاضی


4- در صورت مطابقت با دستورالعمل ارجاع به کمیسیون پزشکی تشخیص معلولیت


5- اخذ مدارک مربوطه جهت تشکیل پرونده درصورت تایید معلولیت


6- بازدید از منزل معلول و تهیه گزارش مددکاری در اولین فرصت و طرح موضوع درکمیته توانبخشی جهت تصمیم گیری برای ارایه خدمات توانبخشی به توانخواه

 
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 205421