سوالات رایج در معافیت های سربازی

اگر مشمول دارای همسر معلول باشد وضعیت وی چگونه خواهد شد ?

 همسر مشمول باید بعد از ازدواج معلول شده باشد یا مشمولانیکه از تاریخ12/1/85 ابلاغ آئین نامه همسر معلول انتخاب نموده اندو به عقد دائم خود درآورده اند در شمول مصوبه قرار می گیرند .

اگر خانواده ای دارای فرزند معلول باشد میتوانند یک فرزند را معاف کنند ?

 بله، مشروط بر اینکه حداقل دو فرزند معلول در خانواده باشد و قبل از معلولیت غیبت هم نداشته باشد .

اگر پدر یا مادری معلول باشند آیا میتوانند یک فرزند خود را معاف کنند ?


 
بله، مشروط بر آنکه معلولیت به تائید شورای پزشکی بهزیستی و شورای پزشکی در وظیفه عمومی برسد و مشمول قبل از معلولیت فاقد غیبت باشد .

برای استفاده از معافیت سربازی ویژه خانواده های دارای فرزند معلول، چه کنم؟

اگر در بهزیستی شهرستان محل سکونت پرونده معلولیت دارید، کافیست شناسنامه کلیه اعضای خانواده را همراه با یک قطعه عکس، کد ملی و کدپستی ده رقمی به بهزیستی شهرستان مربوطه تحویل نمائید . در صورتی که فرد معلول تاکنون در ادارات بهزیستی پرونده نداشته باشد، نیاز است ابتدا پرونده معلولیت با مراجعه به ادارات بهزیستی تشکیل شود .

آیا غیبت مانع از رسیدگی می شود ?

بله، اما اگر تاریخ معلولیت قبل از شروع غیبت متقاضی بوده باشد قابل رسیدگی است

 

آیا تاهل فرزندان مانعی برای رسیدگی است ?

در خانواده معلولان (فرزندان) برادرشان نمی توانند از این معافیت استفاده نمایند و لیکن فرزند خود معلول می تواند از این امتیاز استفاده نماید .

 

آیا صرف تائید سازمان بهزیستی مبنی بر معلولیت کافی است ?

 برای معافیت یک نفر از منسوبین معلولان تائید معلولیت توسط کمیسیون پزشکی وظیفه عمومی نیز ملاک رسیدگی خواهد بود
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206059