قوانین مهد کودک
توسط معاونت اجتماعی بهزیستی استان قزوین,

ماده 4- شرایط متقاضیان و مدارک مورد نیاز
الف-موسس:

 شرایط موسس عبارتند از:
1.
اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2 . تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
3. برخورداری از صلاحیت فردی به تایید حراست سازمان.
4. دارابودن تحصیلات کارشناسی یا بالاتر.
5 . دارا بودن حداقل 25 سال سن.
6 .سکونت در استان محل تقاضای تاسیس مهد کودک.
7. برخورداری از سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.
8. گذراندن دورهای آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی مربوطه و موفقیت در آزمون پایانی.

تبصره1:در صورت بالا بودن تعداد متقاضیان، افراد دارای مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط به ویژه در رشته پیش دبستانی از اولویت برخوردارند.
تبصره 2: اقلیت‌های دینی پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که واجد شرایط مفاد این آئین نامه باشند، می‌توانند پس از طی مراحل لازم نسبت به تاسیس مهدکودک جهت پذیرش کودکان اقلیت دینی خود اقدام نمایند.
تبصره 3: فقط در مناطق کم برخوردار استان با تایید کمیته، افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی دررشته پیش دبستانی می‌توانند متقاضی تاسیس مهدکودک به عنوان موسس باشند.
تبصره 4: افراد دارای معلولیت جسمی در صورت تایید معاونت توانبخشی مبنی بر داشتن توانایی‌های لازم جهت انجام وظایف موسس، مستثنی از ارائه گواهی سلامت جسمی می‌باشند.

مدارک مورد نیازجهت صدور موافقت اصولی عبارتند از:
مدارک مورد نیاز مطابق موارد مذکور در مادة 4 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) می‌باشد. علاوه بر مدارک مذکور در آن ماده، جهت

تأسیس مهدکودک به مدارک ذیل نیز نیاز است:
1. گواهی سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.
2. گواهینامه دوره آموزشی مطابق با دستور العمل مربوطه.
3. تصویر اساسنامه، آگهی تاسیس موسسه، شرکت، و ... چاپ شده در روزنامه رسمی، برای موسسین حقوقی.

تبصره 1: تصویر کلیه مدارک باید توسط کارشناس ثبت نام،تایید و برابر اصل گردد.
تبصره2: در مورد اشخاص حقوقی نظیر هیئت امناء و تعاونی... حداقل 2 نفر از اعضاء هیئت مدیره باید دارای تحصیلات حداقل کارشناسی در رشته‌های مرتبط باشد.
تبصره3: فرآیند صدور موافقت اصولی برابر تبصرة 5 مادة 4 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) می‌باشد.
تبصره 4: بدیهی است طی مراحل گزینشی برای مدیر موسس و مدیر می‌باشد که در بندهای بعدی توضیح داده شده است.

ب –مدیر موسس و مدیر :
شرایط مدیر موسس و مدیر مسوول عبارتند از:

ضمن توجه به مفاد مادة 8 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) مدیر موسس و مدیر بایستی دارای شرایط ذیل باشند:

1. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2 . تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
3 . دارا بودن حداقل 25 سال سن.
4. برخورداری از سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.
5 .گذراندن دورهای آموزشی مطابق با دستورالعمل آموزشی مدیران و موفقیت در آزمون پایانی.

6. دارا بودن یکی از شرایط تحصیلی ذیل:
1-6: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته پیش دبستانی با شش ماه سابقه کار آموزشی رسمی در مهدهای کودک با تائید کمیته و یا گذراندن 200ساعت کارورزی درمهدهای کودک با تاییدیه بهزیستی استان.
2-6: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های روان شناسی،علوم تربیتی،مشاوره وراهنمایی، مددکاری اجتماعی، خدمات اجتماعی با یک سال سابقه کار آموزشی رسمی در مهدهای کودک با تائید کمیته و یا گذراندن 400ساعت کارورزی در مهدهای کودک با تاییدیه بهزیستی استان.
3-6: دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در رشته‌های علوم قرآنی، الهیات یا سطح حوزوی معادل به انضمام تاییدیه سازمان تبلیغات اسلامی،با یک سال و نیم سابقه کار آموزشی رسمی در مهدهای کودک با تائید کمیته و یا گذراندن 500ساعت کارورزی در مهدهای کودک با تایید کمیته جهت تاسیس مهدکودک قرآنی.
4-6: دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با رعایت موارد بند 1-6 و 2-6 و تاییدیه سازمان تبلیغات اسلامی می‌توانند نسبت به تاسیس مهدکودک قرآنی اقدام نمایند.

7. در مورد متقاضیان تاسیس و اداره ی روستا مهد شرایط زیر مورد نظر می‌باشد:
- دارا بودن حداقل 20 سال سن .
- دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و گذراندن دوره آموزشی مطابق با دستورالعمل .

 تبصره1 : بهره برداری از پروانه فعالیت روستا مهدمحدود به روستایی است که پروانه فعالیت برای آن صادر شده است و تغییر ساختمان مهدکودک در محدوده روستاهای شهر و استان منوط به تائید کمیته، و در سطح روستاهای کشور منوط به رعایت تبصره 5و6 بند ب ماده چهار و موافقت کمیسیون‌های مبداء و مقصد می‌باشد.
 تبصره2: برای تاسیس روستا مهد در شرایطی که متقاضی واجد الشرایط از نظر سن و جنس وجود نداشته باشد، رای کمیته استانی ملاک و معیار عمل خواهد بود.
تبصره3: بهزیستی استان با همکاری کانون توسعه و همیاری مهدهای کودک استان مسئولیت معرفی متقاضیان دوره کار ورزی به مهدهای کودک و اعلام پایان دوره ایشان به کمیته را عهده دار می‌باشد.
تبصره4: مدیران موسس یا مدیران مهدهای کودک خصوصی که قبل از تصویب وابلاغ این دستورالعمل موفق به دریافت ابلاغ مدیریت شده اند، به شرط دارا بودن سایر شرایط مقرر و ادامه فعالیت، از نظر مدرک تحصیلی مشمول مقررات این دستورالعمل نخواهند بود و در صورتی که کارت مدیریت نامبردگان(مدیر موسس و مدیر) به هر دلیلی ابطال و از درجه اعتبار ساقط شود ویا به موقع پروانه فعالیت آنان تمدید نگردد، ادامه فعالیت مستلزم رعایت مقررات این دستورالعمل خواهد بود.
تبصره5: مدیر مهدکودک تا پایان سن 65 سالگی مجاز به ادامه فعالیت می‌باشد و در پایان سن مذکور موسس مهدکودک باید فرد واجدالشرایط دیگری را بعنوان مدیر معرفی نماید.
تبصره 6: مدیرموسس مهدکودک نیز تا پایان 65سالگی مجاز به ادامه فعالیت میباشد ودرپایان سن مذکور تنها می‌تواند نقش موسس مهدکودک را ایفا نماید وباید فرد واجدالشرایطی را بعنوان مدیر معرفی نماید.

مدارک مورد نیاز برای مدیر موسس و مدیر عبارتند از:
ضمن توجه به مفاد مادة 7 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) مدارک مورد نیاز به شرح ذیل می‌باشد:
 1 . تصویرتمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 2 . تصویر آخرین مدرک تحصیلی و مطابقت آن با اصل.
 3 . شش قطعه عکس 4 × 3.
 4 . تاییدیه صلاحیت فردی از گزینش سازمان.
 5. گواهی سلامت جسم و روان به تایید روان پزشک معتمد سازمان.
 6 . گواهی گذراندن دوره آموزشی مدیران مهدکودک طبق دستورالعمل مربوطه.
 7. گواهی سابقه کار آموزشی یا دوره کارورزی به تایید بهزیستی استان.
 8. ارائه تاییدیه سازمان تبلیغات اسلامی برای متقاضیان مهدهای کودک قرآنی.

ماده 5- نحوه صدور پروانه فعالیت و تمدید آن
مدارک مورد نیاز و نحوة صدور و تمدید پروانة فعالیت و شیوة گزینش مربیان مهدهای کودک برابر مفاد مواد 5 و 6 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) می‌باشد. همچنین نکات ذیل نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد:

الف – پروانه فعالیت :
 1.
دارنده موافقت اصولی باید قبل از انقضای مهلت یک ساله موافقت اصولی نسبت به احراز کلیه شرایط تاسیس مهدکودک از نظر ساختمانی، تجهیزاتی و ارائه تاییدیه‌های بهداشتی، انتظامی ـ ترافیکی، و تامین و معرفی نیروی انسانی و ارایه گواهینامه اتمام دوره آموزشی و ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی ملکِ محل راه‌اندازی مهدکودک اقدام و برگ درخواست صدور پروانه فعالیت را به بهزیستی شهرستان تحویل نماید.

تبصره: روستامهدها از اخذ تاییدیه ترافیکی ـ انتظامی و پرداخت هزینة صدور پروانه فعالیت معاف می‌باشند. همچنین متقاضیان پروانه فعالیت روستامهدها از انجام مراحل گزینشی مندرج در تبصرة 4 مادة 5 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) معاف هستند.

2.گزارش تهیه شده از بازدید و مدارک تکمیلی توسط بهزیستی شهرستان به بهزیستی استان ارسال گردد.
 3. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان باید حداکثر طی مدت یک هفته پس از دریافت پرونده از شهرستان، گزارش کارشناس امور کودکان و نوجوانان را با خلاصه پرونده در کمیته مطرح تا نسبت به تطبیق شرایط ساختمانی، تجهیزاتی، بهداشتی، نیروی انسانی و ... با مفاد این آئین نامه اقدام، و در مدت مقرر موضوع را جهت صدور پروانه فعالیت به کمیسیون ارجاع نماید. در غیر این صورت، باید علل عدم صدور پروانه فعالیت از طریق معاونت امور اجتماعی بهزیستی استان به دارنده موافقت اصولی اعلام گردد.
4.کمیسون صدور پروانه فعالیت بهزیستی استان پس از وصول اعلام نظر کارشناسی کمیته نظارت تخصصی استانی،ظرف مدت یک هفته تشکیل جلسه داده و در صورت تطبیق شرایط با مفاد آیین نامه، پروانه فعالیت با اعتبار سه ساله مطابق با نمونه فرم‌های مندرج در دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) صادر نماید.

ب– تمدید پروانه فعالیت:
1.پروانه فعالیت هر سه سال یکبار تمدید می‌شود.
 2. مدیر موسس یا موسس مهدکودک دو ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه فعالیت، «برگ درخواست تمدید پروانه فعالیت تکمیل شده» را به سازمان بهزیستی استان ارائه نماید.
 3. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان باید طی مدت یک هفته از زمان وصول «برگ تمدید پروانه فعالیت تکمیل شده» نسبت به اعزام کارشناس امور کودکان و نوجوانان بهزیستی جهت بررسی وضعیت مهدکودک، تهیه گزارش منضم به گواهی دوره‌های بازآموزی و ضمن خدمت مطابق با دستورالعمل مربوطه، بیمه حوادث و مسئولیت کودکان و کارکنان مهدکودک، تائیدیه بهداشتی ساختمان، کارت معتبر بهداشت کارکنان و در صورت انتقال و جا به جایی مهدکودک تائیدیه انتظامی – ترافیکی ساختمان را در کمیته نظارت تخصصی استان مطرح و پس از ارائه گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری - هر دو به تاریخ روز - از سوی متقاضی و تشکیل پرونده گزینشی حسب مفاد تبصرة 11 بند ب مادة 5 این دستورالعمل، پرونده را به کمیسیون استانی در مدت مقرر تحویل نماید.
4. «کمیسیون» باید حداکثر طی مدت یک هفته از زمان وصول گزارش کمیته نسبت به تمدید پروانه فعالیت مهدکودک اقدام نماید.
5 . در صورتی که تمدید پروانه فعالیت مورد تائید «کمیته» نباشد؛ مراتب باید به انضمام گزارش در «کمیسیون» مطرح، و در صورتی که کمیسیون نیز تمدید پروانه فعالیت را تایید ننماید، موضوع باید از «کمیته ستادی» استعلام گردد.

تبصره 1: دریافت تائیدیه انتظامی - ترافیکی ساختمان جدید مهدکودک از اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی الزامی است و در صورت عدم تائید اداره مذکور، سازمان بهزیستی استان باید از تمدید پروانه فعالیت برای ساختمان مزبور اجتناب نماید.
تبصره 2: موسس و مدیر موسس حقیقی میتوانند با رعایت مقررات این آیین نامه- و بکارگیری مربیان دوره دیده و تحصیل کرده در رشته‌های مرتبط،پرداخت حقوق ومزایا طبق قانون وزارت کارو ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نسبت به تاسیس حداکثر2 واحد مهدکودک اقدام نمایند منوط به آنکه یک واحد آن در مناطق کم برخوردار باشد.:
تبصره 3:موسسین حقوقی میتوانند با رعایت مقررات این دستورالعمل و بکارگیری مربیان دوره دیده و تحصیل کرده در رشته‌های مرتبط،پرداخت حقوق ومزایا طبق قانون وزارت کارو ارائه مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نسبت به تاسیس حداکثر پنج واحد مهدکودک درسطح استان اقدام نمایند منوط به آنکه دو واحد آن در مناطق کم برخوردار باشد.
تبصره4: بهره برداری از موافقت اصولی، محدود به شهری است که موافقت اصولی برای آن صادر شده است و با تایید کمیته استانی در سطح استان قابل انتقال می‌باشد.
تبصره5: بهره برداری از پروانه فعالیت محدود به شهری است که پروانه فعالیت برای آن صادر شده است و تغییر ساختمان مهدکودک در محدوده جغرافیائی شهر و در سطح استان منوط به تائید کمیته، و در سطح کشور منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه کارو موافقت کمیسیون‌های مبداء و مقصد می‌باشد.
تبصره6 : مدیر موسس و موسس حقیقی یا حقوقی می‌توانند متقاضی تغییر شرایط خویش از حقوقی به حقیقی یا عکس آن باشند. تحقق این موضوع مستلزم پیگیری امر از طریق ثبت شرکت وتنظیم اساسنامه ....و ارائه درخواست به کمیته و انجام اقدامات اداری می‌باشد.
تبصره7 : اگر مدیر موسس یا موسس خواستار تعطیل موقت مهدکودک خود باشد باید درخواست خود را به کمیته ارائه، و کمیته نیز باید نسبت به تعطیل موقت مهد کودک اقدام نماید. بدیهی است حداقل طول مدت تعطیل موقت را درخواست متقاضی، و حداکثر آن را اعتبار پروانه فعالیت معین می‌سازد و در موارد خاص نیز رای کمیته ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 8: اگر موسس یا مدیر موسس به دلیل ارتکاب جرایم موثرمحکوم و زندانی شود و یا به هر دلیلی بر طبق نظر کمیسیون عالی از وی سلب صلاحیت گردد، پروانه فعالیت مهدکودک ابطال می‌شود.
تبصره 9: تمدید پروانه فعالیت مهدهای کودکی که طی سالهای گذشته تحت عنوان «مهدکودک تخصصی» پروانه فعالیت دریافت نموده‌اند و در حال حاضر نیز علاوه بر انجام کلیه فعالیت‌های مهدکودک بطور تخصصی در یک رشته فرهنگی، هنری و ورزشی با حضور مدیر مسئول و مربیان واجد مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته مربوطه فعالیت می‌نمایند، بلامانع است.
تبصره 10: انتقال یا واگذاری ساختمان مهد کودک فعال به مؤسس یا مدیر مؤسس واجد شرایط دیگر بدون تعطیلی موقت مهدکودک با رعایت مندرجات کامل دستورالعمل با تأیید کمیته بلامانع است.
تبصره 11: انجام مراحل گزینشی مندرج در تبصرة 4 مادة 5 دستورالعمل اجرایی موضوع بندهای 1 تا 12 مادة 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب جلسه 30/2/87 شورای معاونین سازمان بهزیستی کشور (پیوست شمارة یک) جهت متقاضیان تمدید پروانة فعالیت، فقط منحصر به تشکیل پروندة گزینشی می‌باشد.
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206519