چکیده ایی از آیین نامه ارائه خدمات فوریت های اجتماعی
توسط معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی استان قزوین,

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/3/1392بنا به پیشنهاد شماره 689 مورخ 8/1/1391 وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه ارایه خدمات فوریتهای اجتماعی را تصویب نمود. بر طبق این آئین نامه فوریتهای اجتماعی به خدمات تخصصی به موقع و در دسترس اطلاق می گردد که به صورت شبانه روزی و رایگان در سطوح زیر ارایه می شود:

- مداخله در بحران های فردی ،خانوادگی و اجتماعی

- پاسخگوی تلفنی فوریت های اجتماعی (123)

- خدمات سیار فوریتهای اجتماعی

دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی :

خشونت دیدگان خانگی از قبیل کودکان آزار دیده، همسران آزار دیده، سالمندان آزار دیده، معلولین آزار دیده، افرادی که قصد خودکشی دارند یا اقدام به خودکشی کرده اند و خانواده آنان ، دختران و پسران فراری از منزل، زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی یا آسیب دیده اجتماعی، زوجین متقاضی طلاق و افراد در معرض طلاق ، کودکان خیابانی و مبتلایان به اختلال هویت جنسی در معرض آسیب .

              وظایف و اختیارات مرکز در اجرای این آیین نامه به شرح زیر تعیین می شود:

- شناسایی مناطق و کانونهای آسیب زا و آسیبهای شایع و در حال شیوع در سطح کشوری ، منطقه ای و محلی.

- تقویت مداخله های اجتماعی و روانی قبل ا زمداخله های قضایی- انتظامی.

 - مداخله در بحران های فردی ،خانوادگی و اجتماعی.

- تسهیل دسترسی دریافت کنندگان خدمات فوریت های اجتماعی به خدمات تخصصی مورد نیازاز طریق سطوح فوریتهای اجتماعی.

- توانمندسازی دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی.

- ارایه خدمات به گروههای هدف ارجاعی از سازمانهای همکار.

نحوه پذیرش دریافت کنندگان خدمات به صورت خود معرف یا ارجاعی (معرفی از مراجع قضایی و انتظامی و سایر سازمانها و نهادها و گزارشهای مردمی ) می باشد.

به منظور کنترل و کاهش بحران­های فردی، خانوادگی و اجتماعی از طریق ارایه خدمات به دریافت کنندگان خدمات فوریتهای اجتماعی، دستگاههای اجرایی زیر مکلفند ضمن هماهنگی با سازمان حسب مورد اقدامات لازم را به عمل آورند:

 

·         وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

·         وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

·         وزارت دادگستری

·         وزارت کشور

·         وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 3
تعداد کل بازدید کنندگان: 206083