تماس با ما

نام شهرستان: قزوین

آدرس: خیابان تهران قدیم-کوچه حمام پیرحصار-بهزیستی شهرستان قزوین

تلفن: 2561060-0281

نمابر: 2560011-0281

شماره داخلی

نام و نام خانوادگی کارشناس

نام حوزه

208

بهزاد خوئینی

حوزه اجتماعی

231

سمیه علیزاده

حوزه پیشگیری

236

حسن حسامی

حوزه توانبخشی

216

ویدا یعقوبی

حوزه مشارکت های مردمی

214

رقیه سمیعی فرد

حوزه ارتباطات مردمی

203

طناز مهر آریا

امور مالی

247

نرگس بهزاد پور

مسئول مراکز غیردولتی

232

مریم رحمانی

مسکن

206

سکینه زارعی

امور اداری

207

مریم اسماعیلی

امور کودکان

204

زهرا جلیلی کیا

حوزه کمسیونها-معافیت سربازی

212

فرزاد ربیعی

اشتغال

219

محمدرضا فیضیان

 کارپردازی

235

گل اندام شهبازی

 دبیرخانه

228

ژاله محمودی

حوزه مداخله

221

رامین جودت

فناوری اطلاعات

237

اعظم طاهری

بانک اطلاعات

239

زری توکلی

توانبخشی مبتنی بر جامعه CBR

244

مجید شیروئی

پذیرش توانبخشی

 
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 205822