وظایف اصلی

حمایت از خانواده های بی سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به آنها

ارائه خدمات مختلف به آسیب دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب

پیشگیری از آسیب اجتماعی

حمایت و نگهداری از معلولان و خدمت رسانی به آنها

اشتغال جامعه هدف و خدمت رسانی هر چه بیشتر به آنها
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206100