اهداف

1.       حمایت از خانواده های بی سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به آنها

2.       ارائه خدمات مختلف به آسیب دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب

3.       پیشگیری از آسیب اجتماعی

4.       حمایت و نگهداری از معلولان

5.       اشتغال جامعه هدف

 
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 202558