نام شهرستان: تاکستان

آدرس: خیابان عاشورا روبروی پارک المهدی

تلفن: 5224022-0282

نمابر: 5224077-0282

نام حوزه

نام و نام خانوادگی کارشناس

شماره داخلی

حوزه پشتیبانی

   
 

مهری رحمانی

12

 

حسن طاهرخانی

13

 

مصطفی اله وردیان

13

 

احمد جوادزاده

13

 

زهرا موسی زاده

12

 

مهدیه شفیعی ثابت

12

حوزه مالی

   
 

سید فخرالدین جعفری

18

 

فاطمه لشگری

18

 

سید رضا ابراهیمی

19

 

هاجر لشگری

24

حوزه توانبخشی

   
 

عفت طاهرخانی

23

 

اعظم یوسفی رامندی

21

 

زینب اسلامی

21

 

محمود رمضانی

20

 

قاسمعلی شفیع خانی

21

 

نبی اله رحمانی

14

حوزه اجتماعی

   
 

نادر طاهرخانی

11

 

ربابه طاهرخانی

11

 

مولود طاهرخانی

11

 

فاطمه رحمانی

11

 

هما رحمانی

16

اورژانس اجتماعی

   
 

خدیجه ذوالقدریان

5222534

 

اوین نیکنام

5222534

 

امید بهرام پور

5222534

 

گلزار کاکاوند

5222534

 

مریم جمالی

  123,5222534

حوزه مشارکنهای مردمی

   
 

قدرت رحمانی

17

 

مهدی رحمانی

17

حوزه ارتباطات مردمی

   
 

اکبر حدادها

17

حوزه پیشگیری

   
 

فروغ سلیمانی

22

 

رقیه طاهرخانی

22
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 3
تعداد کل بازدید کنندگان: 206524