ریاست بهزیستی‌ شهرستان تاکستان:

عزیز رحمانیتحصیلات:

کارشناس ارشد فیزیوتراپی

 


سوابق :
معاون توانبخشی بهزیستی استان قزوین

رئیس بهزیستی شهرستان تاکستان
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206060