نام شهرستان: بوئین زهرا

آدرس: خیابان پاسداران جنب کمیته امداد و شهرداری

تلفن: 4223270-028

نمابر: 4224689-028

شماره داخلی

نام و نام خانوادگی کارشناس

نام حوزه

103

سکینه علیخانی

حوزه اجتماعی

107

اعظم پناه علیها

حوزه پیشگیری

112

لیلا مرادی

حوزه توانبخشی

110

افسر بهبودی

حوزه مشارکت های مردمی

113

مسعود لزگی

حوزه مشارکت های مردمی

108

مینا هاشمی

حوزه مشارکت های مردمی

110

افسر بهبودی

حوزه ارتباط مردمی

 
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 4
تعداد کل بازدید کنندگان: 205336