1.       پرداخت مستمری ماهیانه و کمکهای موردی متناسب با نیاز های تشخیص داده شده توسط مددکاران.

2.       استفاده از سیستم ارجاع جهت بهبود عملکرد مددجویان و مداخله ی به موقع در پرداخت هزینه های درمانی و سایر کمکهای موردی.

3.       تسهیل روند  تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش از طریق پرداخت هزینه های تحصیلی.

4.       اجرای طرح ها و برگزاری دوره های آموزشی و نیز نظارت برعملکرد مراکز  و موسسات تحت پوشش.

5.       شناسایی مددجویان فاقد مسکن و معرفی آنها برای استفاده از تسهیلات ساخت مسکن یا معرفی به مسکن مهر برای خانه دار شدن .

6.       معرفی افرادیی که  شرایط احراز معافیت از خدمت سربازی را دارا میباشند به نظام وظیفه.

7.       صدور مجوز های مربوط به تاسیس مهاد کودک و نظارت بر کیفیت عملکرد آنها.

8.       ورود کلیه خدمات ارائه شده به مددجویان در بانک اطلاعات جهت  ارائه خدمات یکسان به مددجویان.

9.       ارائه کلیه گزارش پرداختهای حوزه ها از طریق بانک اطلاعات.

10.   شناسایی مددجویان دارای مهارت شغلی و راهنمایی جهت اشتغال متناسب با نوع مهارت و مددجویان فاقد مهارت و آموزش آنان نسبت به مهارت های مورد علاقه

11.   جذب و هزینه کلیه اعتبارات اختصاصی به شهرستان برای جامعه هدف


پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206054