1.       شناسائی افراد معلول در سطح شهرستان آگاهسازی و آموزش افراد جهت ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی .

2.       توانمند سازی جامعه هدف که بتوانند در جامعه جذب شدهو به خودکفایی برسند از طریق پرداخت وام و ارائه آموزش به آنها.

3.       ایجاد فرصتهای شغلی برای کلیه مددجویان که شرایط و توانایی انجام امور محوله رادارند

4.       حمایت از زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست جهت جلوگیری از برزوز و شیوع آسیبهای اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد.

5.       استفاده از پتانسیل هاو شناسایی خیرین محترم شهرستان و حضور آنها در خدمت رسانی به جامعه ی هدف.

6.       مددکاری و ارائه راه کارهای مناسب برای حل مشکلات آنها در مواقع نیاز.


پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 202556