ریاست بهزیستی‌ شهرستان بوئین زهرا:

ابوالفضل بخشیتحصیلات:

لیسانس روانشناسی

 

سوابق :
مددکاری حوزه توانبخشی و اجتماعی

کارشناس مسکن بهزیستی شهرستان بوئین زهرا

کارشناس اشتغال بهزیستی شهرستان بوئین زهرا

 کارشناس توانبخشی بهزیستی شهرستان بوئین زهرا

کارشناس مسکن بهزیستی شهرستان بوئین زهرا

کارشناسC.B.R  شهرستان بوئین زهرا

 رئیس بهزیستی شهرستان بوئین زهرا


پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206094