نام شهرستان: البرز

آدرس: میردامادغربی-بالاتر از کمیته امداد-روبه روی رستوران پرستو مجتمع ادارات

تلفن: 2240304-0282

نمابر: 2244900-0282

شماره داخلی

نام و نام خانوادگی کارشناس

نام حوزه

106

مریم جباری

حوزه اجتماعی

105

مرضیه سعیدنیا

 

104

مریم زاجکانی

حوزه پیشگیری

104

سیما صوفی مقدم

حوزه توانبخشی

102

رقیه وامق عصمتی نژاد

 

106

اختر رفیعی

 

105

معصومه مدنی

 

104

عذرا قدیمی

 

102

معصومه سالمی

حوزه مشارکت های مردمی

108

محمد نظری

 

108

اسماعیل درویش

 

106

مریم رضایی

 

106

اختر رفیعی

حوزه ارتباطات مردمی

107

محمد فرضی

امورمالی

107

ویدا جعفری

اموراداری و دبیرخانه

108

محمد نظری

انفورماتیک

 
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206080