تلاش برای حفظ کیان خانواده‏های آسیب دیده و آسیب‏پذیر، نگهداری و مراقبت و توان بخشی معلولان و آماده سازی آنان برای از سرگیری زندگی عادی در جامعه، توسعه پژوهش‏های کاربردی برای پیش‏گیری از معلولیت‏ها و آسیب‏های اجتماعی بازپروری، اصلاح و ارشاد ناسازگاران و آسیب دیدگان اجتماعی، تأمین موجبات تشویق و جلب مشارکت‏های مردمی به منظور بهبود کیفیت خدمات رسانی و حمایت از اقشار محروم و آسیب‏پذیر، و نیز تشویق و حمایت از بخش غیر دولتی به منظور سرمایه گذاری در هر یک از حالت‏های توان بخشی، اجتماعی و حمایت، از عمده‏ترین وظایف و مسؤولیت‏های بهزیستی می باشد

۱- حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند و ارائه خدمات مختلف به آنها 
2-ارائه خدمات مختلف به عموم کودکان و نوجـوانان 
3-حمایت و نگهداری از کودکان و اطفال بی‌سرپرست 
4- ساماندهی، حمایت و نگهداری از کودکان خیـابانی ص 
5-تجدید تربیت منحرفین اجتماعی 
6-ارائه خدمات‌ مختلف به آسیب دیدگان اجتماعی و افراد در معرض آسیب 
7-بـیمه اجـتماعی زنان خانـه‌دار کشور 
8- تأمیــن جهیـزیه مورد نیاز ایتام ، معلولان و آسیب‌دیدگان نیازمند 
9-ارائه خدمات درمانی و توانبخشی به معلولان ، سالمندان و بیماران روانی مزمن 
10-حمایت و نگهداری معـلولان غیرقابل توانبـخشی 
11-ساماندهی، حمایت و نگهداری سالمندان نیازمند 
12-ساماندهی، حمایت و نگهداری بیماران روانی مزمن 
13-ارائه خدمات آموزشی به معلولان 
14-خدمات تربیت بدنی و ورزش ویژه معلولان و کم‌توانان 
15-پیشگیری از معلولیت‌ها 
16-پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی (از جمله طلاق ـ‌خودکشی ـ کودک آزاری)
17-ارائه خدمات مشاوره‌ای روانشناختی به جامعه 
18-آموزش مهارتهای زندگی (فردی و اجتماعی)
19-پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر 
20-درمان و بازتوانی معتادان 
21- ارائه خدمات تخصصی به منظور کاهش آسیب ناشی از اعتیاد 
22-حمایت از معتادان بهبود یافته و توانمند سازی آنها 
23-تحت‌پوشش قراردادن گروههای هدف از نظر بیمه خدمات درمانی 
24-تأمین موجبات و تشویق جلب مشارکتها و فعالیت گروههای داوطلب و مؤسسات غیردولتی 
25-آموزش مهارتهای فنی و حرفه‌ای گروههای هدف 
26-ایجاد فرصتهای شغلی برای گروههای هدف و توانمندسازی آنها 
27-کمک به تأمین مسکن موردنیاز گروههای هدف‌
28-آموزش نیروی انسانی مورد نیاز

 
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 206010