نام شهرستان: آبیک

آدرس: میدان آزادگان – ابتدای شهرک خرم- نبش خیابان ارغوان

تلفن: 2895040-0282

نمابر: 2892727-0282

شماره داخلی

نام و نام خانوادگی کارشناس 

نام حوزه

33

رقیه باران چشمه

حوزه اجتماعی

24-25

سارا اکبری-جلال الدین عاشوری

حوزه پیشگیری

27-28-32

معصومه عظمتی - مریم تقی نژاد - یوسف کازانی

حوزه توانبخشی

29

سعید شیخ سلیمانی

حوزه مشارکت های مردمی

-

-

حوزه ارتباطات مردمی

23

اعظم ربانی

امور مالی

19

جهاندخت شجاعی

دبیرخانه

21

جواد عباسی

کارپردازی

31

هاشم صدیق پور

اشتغال

30

رضا ملکان

روابط عمومی

 
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206079