اجرای برنامه ها و ارائه خدمات در راستای پیشبرد اهداف سازمان بهزیستی در حوزه های مربوطه و حمایت درجهت پیشبرد کیفیت ارائه خدمات  در مراکز غیر دولتی شهرستان


پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206519