آئین نامه داخلی کمیسیون موضوع ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی

 مقدمه

 در اجرای ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 مجلس شورای اسلامی مسئولیت صدور مجوز برای موارد 13 گانه موضوع این ماده به عهده سازمان بهزیستی کشور می باشد که در اجرای این ماده آئین نامه داخلی کمیسیون موضوع ماده 26 که در جلسه مورخ 30/2/1387  شورای معاونین سازمان مورد تصویب اعضا قرار گرفته است به شرح ذیل ابلاغ می گردد.

 

ماده 1

بندهای 13 گانه ماده 26 عبارتند از

1-    تاسیس مهدهای کودک

2-    تاسیس مراکز نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست وخیابانی

3-    تاسیس خانه سلامت دختران و زنان

4-    تاسیس مجتمع ها و مراکز خدمات بهزیستی

5-    تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی

6-    تاسیس مراکز خدمات مشاوره اجتماعی

7-    تاسیس مراکز توانبخشی معلولین

8-    تاسیس مراکز حرفه آموزی معلولین

9-    تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان

10-تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن

11-تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک

12-تاسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین

13-تاسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه ها
تبصره : تدوین دستورالعمل  تخصصی به منظور اجرای بند های 1 تا 12 ماده 26 توسط معاونت های تخصصی سازمان با توجه به مفاد این آئین نامه و با هماهنگی قائم مقام رئیس در امور فرهنگی و مشارکتهای مردمی صورت گرفته و پس از تصویب توسط کمیسیون عالی ماده 26 و فقط توسط ریاست محترم سازمان  جهت اجرا به کلیه استانها ابلاغ می گردد.  

 

ماده 2 

صدور موافقت اصولی ، پروانه فعالیت ، پروانه مسئول فنی و پروانه تاسیس برای فعالیت های مقرر در بند های 1تا 13 ماده مذکور توسط کمیسیون استانی صورت می پذیرد و در صورتی که فعالیت در بند 13 ماده 26 به صورت کشوری باشد پروانه تاسیس توسط کمیسیون عالی صادر خواهد شد .

تبصره1 : چنانچه در خصوص بند های 13 گانه ماده 26 ، کمیسیون استانی نتواند تصمیم گیری نماید ، پرونده مذکور به کمیسیون عالی جهت تصمیم گیری ارجاع داده خواهد شد.

تبصره 2 : صدور مجوز جهت فعالیت های جدید بند های 1 تا 12 ماده 26 حداکثر برای مدت یکسال توسط کمیسیون عالی صورت خواهد گرفت .

 

 

لیست مجتمع های خدمات بهزیستی استان

 جهت مشاهده لیست مجتمع های خدمات بهزیستی بر روی آیکن کلیک فرمایید .

 

 

لیست مراکز غیردولتی معاونت توانبخشی بهزیستی استان

جهت مشاهده  لیست مراکز غیر دولتی  معاونت توانبخشی بر روی آیکن کلیک فرمایید.

 

 

لیست مراکز غیردولتی معاونت پیشگیری بهزیستی استان

جهت مشاهده لیست مراکز غیر دولتی معاونت پیشگیری بر روی آیکن کلیک فرمایید.


 

لیست مؤسسات غیر دولتی وابسته به بهزیستی استان

جهت مشاهد لیست موسسات غیر دولتی وابسته به  بهزیستی استان بر روی آیکن کلیک فرمایید.

 

 

لیست مؤسسات غیر دولتی خیریه  بهزیستی استان


 جهت مشاهده لیست موسسات غیر دولتی خیریه بر روی آیکن کلیک فرمایید.
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206091