اهداف دفتر اشتغال وکارآفرینی:

هدف از تأسیس این دفتر ، ایجاد فرصت شغلی برای معلولین و جامعه هدف سازمان بهزیستی از طریق پرداخت تسهیلات بانکی ، پرداخت حق بیمه سهم خویش فرمایی و کارفرمایی معلولین در بخش غیر دولتی ، پرداخت حمایت های جبران عدم کارآیی معلولین در بخش غیر دولتی و آموزش (حرفه آموزی) مددجویان می باشد .

وظایف دفتر اشتغال وکار آ فرینی:

1-شناسایی معلولین ومددجویان توانا در کل استا ن وجمع آوری وثبت مشخصات آنان در بانک اطلاعاتی
2-مصاحبه ومشاوره شغلی وتشکیل پرونده کار برای جامعه هدف سازمان
3-پرداخت تسهیلات خود اشتغالی از منابع موجود
4-شناسایی کارفرمایان متقاضی نیروی انسانی وسوق دادن تقاضای آنان در جهت جذب نیروی کار از بین جامعه هدف
5-کاریابی از طریق تعامل با دستگاههای دولتی ،همچنین بخشهای غیر دولتی وخصوصی
6-ایجاد تعامل با سازمان فنی وحرفه ای در جهت آموزش فنی وحرفه ای
7-پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی معلولین ومددجویان
8-پرداخت حق بیمه خویش فرمایی معلولین ومددجویان
9-صدور گواهی جهت معلولین متقاضی استفاده از سهمیه 3 درصد ویژه استخدام معلولین
10-پرداخت یارانه جبران کار آیی معلولین به کارفرمایانی که اقدام به جذب افراد معلول می نمایند.
11-برگزاری دوره های آموزشی جهت رابطین اشتغال در کل استان
12-برگزاری دوره های آموزشی آمادگی شغلی جهت معلولین ومددجویان
13-با توجه به عضویت سازمان در کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استان ،تعامل با سایر دستگاههای عضو کارگروه ،بویژه سازمان کار وامور اجتماعی که متولی اصلی کار واشتغال در سطح کشور می باشند.پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 205934