اهداف دفترازدواج:

1--حمایت،هدایت وکمک به ازدواج وتامین جهیزیه جامعه هدف
2-توانمندسازی وارتقاءسلامت روانی واجتماعی جامعه هدف
3-گسترش ازدواج های آگاهانه بافراهم نمودن زمینه آموزش ومشاوره پیش وبعد از ازدواج در راستای تحکیم بنیان خانواده
4-حمایت وتقویت مراکز غیر دولتی فعال در ارائه خدمات وتسهیلات به جامعه هدف
5-برنامه ریزی های مناسب به منظور فرهنگ سازی اسلامی در امر ازدواج وامور جهیزیه

 وظایف دفتر ستاد ازدواج:

1-ثبت اطلاعات مددجویان واجد الشرایط بهره مندی از کمک هزینه جهیزیه در بانک اطلاعاتی جهیزیه
2-شرکت متقاضیان در دوره آموزشی مهارتهای زندگی(پیش از ازدواج)
3-اخذ گواهی مهارتهای زندگی برای مددجویان آموزش دیده از معاونت پیشگیری
4-در صورت ابلاغ اعتبارات پرداخت کمک هزینه جهیزیه

 

پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 3
تعداد کل بازدید کنندگان: 206286