یکی از دفاتر معاونت مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی است که در زمینه تامین وتعمیر مسکن برای معلولین مددجویان فاقد مسکن بر اساس اعتبارات ابلاغی خدمت ارائه مینماید

 

وظایف دفتر مسکن :
1- اطلاع رسانی از طریق مددکاران ، رسانه ملی وجراید محلی جهت ثبت نام مددجویان در طرح فوق.
2- شناسایی وثبت نام مددجویان فاقد مسکن در سامانه الکترونیکی مسکن مددجویان سازمان بهزیستی به آدرس اینترنتی http://maskan.behzisti.net
3- ساماندهی مددجویان ثبت نام شده طبق اولویت اعلام شده از سوی ستاد مسکن سازمان بهزیستی کشور
4- تشکیل پرونده برای افراد ثبت نام شده
5- پیگیری استعلام فرم (ج) مددجویان دارای اولویت از سازمان مسکن و شهرسازی استان و گرفتن تائیدیه
6- پیگیری مصوبات سفر سوم ریاست محترم جمهوری
7-تشکیل جلسات بصورت دوره ای با سازمان مسکن وشهرسازی وبنیاد مسکن استان
8- نظارت برعملکرد کارشناسان شهرستان
9- تشکیل شناسنامه مسکن برای مددجویان
10-پیگیری اعتبارات در زمینه مسکن
11-پیگیری واحدهای احداث شده از محل اعتبارات تملک دارائی وسرمایه ای واسکان مددجویان فاقد مسکنپیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206010