اهداف دفتر مشارکتهای مردمی:

هدف کلی:گسترش رفاه اجتماعی در بین اقشار نیازمند وآسیب پذیر

وظایف دفتر جلب مشارکتهای مردمی:

1-جلب مشارکت مالی وغیر مالی مردم در جهت رفع نیازهای جامعه هدف وکاهش هزینه های سازمان بهزیستی

2-تبیین وتوضیح مبانی دینی وفرهنگی ومشارکت مردم در امور خیر خواهانه (بهزیستی ورفاه اجتماعی)هدایت مردم به همکاری در امور خیریه وبهره گیری از روشهای حسنه در امور خیریه ومردمی توسط روحانیون معظم

3-هدایت نظام وقف واستفاده از موقوفه های خاص در جهت کمک به جامعه هدف سازمان

4-هدایت نظام صدقات ،زکات ،فطریات ،وقف عام ونذورات در جهت اهداف وخدمات سازمان بهزیستی واخذ فتوای مراجع عظام وایجاد پایگاه هایی جهت جذب کمکهای مردمی در مناسبتها وشرایط خاص

5-توسعه فرهنگ مشارکت وایجاد بستر مناسب جهت مشارکت اقشار گوناگون جامعه با بهزیستی

6-جلب وجذب کمکهای مادی ومعنوی اشخاص حقیقی وحقوقی به منظور حل مسائل ومشکلات جامعه هدف سازمان به طرق گوناگون

7-برگزاری مناسبت های مختلف شامل:جشن عاطفه ها،ضیافت مهر رمضان،جمع آوری فطریات،دهه مهر ورزی،جشن نیکوکاری و.....

8-نیاز سنجی واولویت بندی برای هزینه ومصرف کمکهای نقدی وغیر نقدی بر اساس نیات واقف

9-تلاش در جهت افزایش انگیزه های اجتماعی وآگاه سازی جامعه به منظور جلب وجذب افراد وگروههای داوطلب

 10-تشکیل شورای مشارکتهای مردمی در استان به منظور جلب کمکهای اشخاص حقیقی وحقوقی

پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 2
تعداد کل بازدید کنندگان: 206526