اهداف  معاونت مشارکت های مردمی :

در راستای تحقق اهداف سازمان بهزیستی و ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر به افراد معلول و اقشار نیازمند ، و نیز سیاستهای حمایتی با هدف بهبود سلامت و آرامش روحی و روانی و ارتقاء سطح اقتصادی و حفظ کرامت و عزت نفس و ایجاد زمینه لازم به منظور بازتوانی این عزیزان و نیز در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک سازی بدنه دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی این معاونت در قالب 4 دفتر به شرح ذیل آغاز به کار نمود :

          اشتغال و کاریابی

          مسکن

          جلب وجذب مشارکتهای مردمی

          توسعه ، گسترش و نظارت بر مراکز غیردولتی
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 205822