معاون مشارکت های مردمی ، اشتغال و مراکز غیر دولتی:

غفار رمضانی


تحصیلات:

کارشناس ارشد رواشناسی

 

 


سوابق : تکنولوژیست  آموزش دانشگاه اصفهان مدرس مقطع ابتدایی شهرستان رودسر رحیم آباد

کارشناس امور خانواده اداره کل بهزیستی استان

رئیس بهزیستی شهرستان آبیک

رئیس بهزیستی شهرستان قزوین

معاون مشارک تهای مردمی مؤسسات مراکز غیر دولتی

 مدرس دانشگاه غیر انتفاهی و علمی کاربردی

مشاوره باشگاه خبرنگاران کشورشرح مسئولیتها و شرح اختیارات :
در راستای تحقق اهداف سازمان بهزیستی وارائه خدمات بهتر ومطلوبتر به افراد معلول واقشار نیازمند وآسیب پذیر جامعه،همچنین به لحاظ حمایت خداپسندانه وبعنوان یک تکلیف الهی وانسانی ،سازمان بهزیستی اقدام به جلب وجذب کمکهای نقدی وغیر نقدی از افرادخیر ومردم نیکوکار نموده وهمواره خود را موظف داشته تا با سازماندهی وایجاد شرایط ساختاری مناسب زمینه گسترش وتعمیق مشارکتهای مردم را فراهم سازد
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206084