نام معاونت: معاونت توانبخشی

آدرس: قزوین سبزه میدان خیابان هلال احمر جنب داروخانه هلال احمر اداره کل بهزیستی استان قزوین

تلفن: 2229944-028

نمابر: 2239072-028

شماره داخلی

نام و نام خانوادگی کارشناس

نام دفاتر

     

248

راحله جاتن

معاونت توانبخشی

245

شیرین فرازمند

دفتر جسمی حرکتی ،حسی

247 و 241

سوسن صالحی و فرزانه رضوانیان

دفتر کم توان ذهنی

246

زهرا رمضانی

دفتر سالمندان

240

مریم چینه ورز

دفتر بیماران روانی مزمن

241

فاطمه تقوی نصر آباد

مناسب سازی و مجتمع های توانبخشی

244

فاطمه جمالی

کارشناس CBR ,امور بیمه گری
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 3
تعداد کل بازدید کنندگان: 206292