مقدمه:
توانبخشی مجموعه ای است که اقدامات هدفمند را در جهت قادرسازی شخص معلول به منظور دستیابی به سطح نهایی توانایی و عملکرد جسمی، حسی، و حفظ این توانایی ها انجام می دهد.
بر همین اساس در سال 1383 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این قانون ابعاد تازه ای به حمایت از معلولان بخشید.
بر این قاعده فعالیت عمده این مجموعه تغییر زندگی معلولین برای کسب استقلال بیشتر است. اقدامات فوق در این سازمان در قالب ابعاد توانبخشی به صورت تیمی که ذیلاً تعریف می شود انجام می پذیرد.

معلول جسمی حرکتی: به فردی اطلاق می شود که به دنبال ناتوانی شدید و دائمی جسمی ناشی از فلج عضو، قطع اندام، نقص عضو، دچار محدودیت حرکتی شده باشد.
معلول حسی: شامل نابینا و کم بینا، ناشنوا و کم شنوا می باشد.
نابینا: به فردی اطلاق می شود که حدت یا میزان بینایی وی در حدود دو چشم با بهترین اصلاح توسط عدسی های تصحیح کننده به میزان کمتر از 200/20 یا به عبارت دیگر کمتر از یک دهم و یا میزان دید کمتر از 20 درجه باشد طوری که تشخیص حرکت دست و شمارش انگشتان از یک متری برایش مقدور نباشد.
کم بینا: به فردی اطلاق می شود حدت یا میزان بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصلاح توسط عدسی های تصحیح کننده بین 200/20 تا 200/60 یا به عبارتی 1/0 تا 3/0 باشد.
معلول شنوایی: به فردی اطلاق می شود که به لحاظ آسیب های وارده به سیستم شنوایی دچار اختلالات شنوایی شده که با استفاده از وسایل کمک شنوایی نظیر سمعک و ... و اقدامات توانبخشی می توان تا حدی مشکلات ارتبطای وی را برطرف ساخت.
خدمات توانبخشی به معلولین جسمی حرکتی حسی
1. ارائه خدمات شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، ارتوپدی فنی به منظور توانمند سازی و ایجاد شرایط مناسب جهت حضور فعال وی در جامعه
2. تدوین و ارائه برنامه های آموزشی نحوه مراقبت و رعایت بهداشت فردی، تمرین درمانی و نحوه انجام فعالیتهای روزمره و بهداشت روان، اصول ازدواج، آموزش برنامه های توانبخشی شنوایی به خانواده های دارای کودک کم شنوا به منظور کسب استقلال نسبی فرد معلول و خانواده وی، به فرد و جامعه می باشد.
3. ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی از قبیل بیمه پایه، بیمه مکمل، تأمین هزینه ایاب و ذهاب، تأمین کمک هزینه تحصیلی و دانشجویی، پرداخت مستمری، هزینه حق پرستاری معلولین ضایعه نخاعی
4. تأسیس وتوسعه مراکز غیردولتی (ایجاد مراکز خانواده و کودک نابینا، توسعه مراکز جسمی حرکتی، MS، خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا و روزانه ضایعات نخاعی)
5. ارزشیابی و نظارت بر فعالیت مراکز غیردولتی و نحوه ارائه خدمات
6. واگذاری خدمات توانبخشی به بخش غیردولتی
7. بهینه سازی ظرفیت ارائه خدمات در مراکز توانپزشکی دولتی
8. ایجاد ارتباطات با سازمانهای بین المللی با هدف اجرای برنامه های مشترک
9. کارشناسی خرید وسایل و تجهیزات توانبخشی به منظور ارتقاء سطح کیفی وسایل
10. پیشگیری از بروز و شدت معلولیت با تاکید بر اقدام به موقع توانبخشی
کلینکهای توانپزشکی:
پذیرش و ارائه خدمات مشاوره، روانشناسی، مددکاری اجتماعی به کلیه معلولین و پیگیری ان و ارائه کلیه خدمات توانبخشی نظیر پزشکی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانیع شنوایی شناسی، بینایی سنجی و تجویز وسایل کمکی و خدمات ارتوپدی فنی و آموزش توانبخشی نابینایان و ناشنوایان
(مرکز توانبخشی نابینایان (روزانه
- پذیرش و ارائه خدمات مشاوره به نابینایان و پیگیری آن
- ارائه خدمات توانبخشی در جهت افزایش توانمندی معلولین نابینا
- ارائه خدمات فرهنگی مانند چاپ و ضبط کتب نابینایان به خط بریل و ارائه کتب گویا
- توزیع تجهیزات نابینایان و وسایل کمک آموزشی
- ارائه خدمات چشم پزشکی و ارزیابی بینایی
- حرفه آموزی نابینایان شامل ماشین نویسی، قالیبافی، کامپیوتر و امورهنری
مرکز توانبخشی ناشنوایان(روزانه)
ارائه خدمات آموزشی توانبخشی جهت افزایش توانمندی معلولین ناشنوا از طریق تربیت شنیداری، گفتار درمانی، ارتقاء مهارتهای گفتاری و شنوایی و زبان اشاره، سواد آموزی و ...
مرکز آموزشی فنی و حرفه ای
ارائه خدمات آموزش فنی و حرفه ای به معلولین جسمی حرکتی، نابینا، ناشنوا متناسب با توانمندی و نوع و شدت معلولیت آنان رای جذب در بازار کار از طریق کلاسهای مختلف روزانه در یکی از رشته های صنایع دستی بومی

شرح فعالیتهای دفتر:
1- پرداخت شهریه دانشجویی به دانشجویان معلول نیازمند طبق دستورالعمل ارسالی از بهزیستی کشور(دستورالعمل ضمیمه می باشد)
پرداخت کمک هزینه به دانشجویان معلول
پرداخت کمک هزینه دانشجویی، یکی از کمک هایی است که توسط سازمان بهزیستی جهت حمایت از تحصیل معلولین و ارتقای سطح علمی آنها انجام می گیرد. به منظور ترغیب و تشویق معلولین جهت ادامه تحصیل در مقاطع عالی و دستیابی به استقلال اجتماعی و در راستای توانمندسازی توانخواهان به دانشجویان واجد شرایط پرداخت می گردد . هدف از این برنامه تسهیل دستیابی خدمت گیرندگان به آموزشهای عالی در بخش دولتی و غیردولتی می باشد.
سازمان، شهریه آن دسته از دانشجویانی را که معلول بوده و در دانشگاه های غیر انتفاعی از قبیل دانشگاه آزاد، شبانه یا پیام نور تحصیل می کنند را پرداخت می نماید.

الف – برگ درخواست توانخواه
ب – فتوکپی صفحه اول و دوم شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضاء خانوار
پ- فرم تکمیل شده کمیسیون پزشکی شهرستان و در صورت نیاز نظریه تخصصی و پاراکلینیکی
ت- گزارش مددکاری از وضعیت اقتصادی اجتماعی خانوار
ث - فرم تایید شده کمیته توانبخشی شهرستان
ج- اسناد مر تبط با کمک هزینه برحسب نوع مساعدت

توضیحات
در کلیه مراحل فرآیند در صورت عدم احراز شرایط لازم در متقاضیان پس از پاسخگویی مراجعین مدارک مرتبط در زونکن درخواست های اقدام شده بایگانی میگردد .
ضوابط اجرایی کامل فرآیند بر مبنای دستورالعمل های سازمان بهزیستی کشور خواهد بود .
سقف اختیارات شهرستان ، معاونت توانبخشی استان، مدیرکل استان و سازمان بهزیستی کشور توسط دستورالعمل های حوزه ستادی سازمان تعیین میگردد .

2- کمک هزینه تشویقی به دانشجویان معلول پذیرفته شده در دانشگاههای دولتی طبق دستورالعمل ارسالی از بهزیستی کشور(دستورالعمل ضمیمه می باشد)
3- پرداخت هزینه حق پرستاری به معلولین ضایعه نخاعی-*
4-*-- پرداخت کمک هزینه کاشت حلزون شنوایی به کودکان کم شنوا
طرح توانبخشی کودکان ناشنوا از طریق کاشت حلزون
یکی از روشهای توانبخشی برای کودکان کم شنوای بسیار عمیق که وسایل کمک شنوایی مانند سمعک برایشان مفید و سودمند نمی باشد، کاشت حلزون است. در این روش از طریق عمل جراحی پروتز مخصوصی در حلزون گوش بیمار قرار داده می شود. بعد از عمل جراحی با کمک اقدامات توانبخشی شامل تربیت شنیداری و گفتار درمانی، کودک به لحاظ رشد گفتار و زبان می تواند به شرایط نسبتاً عادی دست پیدا کند.

مراحل اجراء طرح فوق عبارتند از:
1. مراجعه کودک به متخصص شنوایی شناسی سازمان بهزیستی که در صورت تایید کارشناسی شدت کمک شنوایی فرد و عدم سودمندی سمعک برای وی به مراکز کاشت حلزون ارجاع می شود.
2. ارزیابی کامل شنوایی در مراکز کاشت حلزون
3. مراجعه خانواده به بهزیستی محل سکونت جهت تشکیل پرونده برای کودک
4. معرفی کودک همراه با مدارک پزشکی لازم به معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور به منظور هماهنگی ها و اقدامات بعدی

5- خرید و توزیع تجهیزات توانبخشی
وسایل کمک توانبخشی به وسایلی اطلاق میگردد که به منظور تقلیل ناتوانی ها و استفاده از توانایی های فرد معلول مورد استفاده قرار می گیرد .این وسایل شامل : ارتز ، پروتز ، ویلچر ، ویلچر الکترونیک، تشک مواج ، وسایل فیزیوتراپی در منزل ، وسایل کاردرمانی در منزل ، سه چرخه موتوری ،، سمعک ،ضبط صوت ، رایانه گویا ، تایپ بریل ، ویبراتور و . . . می باشد
کلیه معلولین اعم از جسمی حرکتی ، ذهنی ، بینایی ، شنوایی و گفتاری مشمول کمک هزینه تهیه وسایل توانبخشی می باشند شدت معلولیت واجدین شرایط بر اساس نوع خدمات دریافتی متفاوت بوده و بر اساس دستورالعمل نحوه پذیرش و کمکهای مالی به معلولین و سالمندان می باشد حویل وسایل کمک توانبخشی ازمحل موجودی انبار یا از طریق خرید مستقیم و یا صدور معرفینامه به کلینیک ارتوپدی فنی صورت می گیرد .
در کلیه مراحل فرآیند در صورت عدم احراز شرایط لازم در متقاضیان پس از پاسخگویی مراجعین مدارک مرتبط در زونکن درخواست های اقدام شده بایگانی میگردد .
ضوابط اجرایی کامل فرآیند بر مبنای دستورالعمل های سازمان بهزیستی کشور خواهد بود .
سقف اختیارات شهرستان ، معاونت توانبخشی استان ، مدیرکل استان و سازمان بهزیستی کشور توسط دستورالعمل های حوزه ستادی سازمان تعیین میگردد
6- ساماندهی و نظارت بر 7 مرکز غیردولتی به تفکیک ذیل:( دستورالعمل مراکز ضمیمه می باشد)
*2 مرکز ویزیت در منزل در محدوده شهرستان قزوین و شهرستان البرز با ظرفیت هرکدام 50 نفر
تیم سیار توانبخشی به تیمی از افراد مجرب گفته می شود که فعالیت آن ارائه اقدامات توانبخشی ، پزشکی و آموزش به افراد معلول می باشد. این تیم بطور معمول از پزشک آموزش دیده ، فیزیوتراپیست ، کاردرمان ، پرستار توانبخشی یا پرستار آموزش دیده ، روانپزشک یا روانشناس بالینی و مددکار تشکیل می گردد.
* خدمات تیم سیار توانبخشی : خدماتی است که توسط افراد تیم به صورت گروهی یا انفرادی در محل اقامت فرد (خارج از مرکز درمانی ) ارائه می شود.
*1 مرکز خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا با ظرفیت 40 نفر
به محلی اطلاق می گردد که توسط افراد حقیقی و حقوقی طبق ضوابط و مقررات آیین نامه تاسیس با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور ، خدمات توانبخشی به کودکانی که کمبود شنوایی آنها در حدی است که در یادگیری و بکارگیری گفتار و زبان دچار مشکلاتی شده اند، ارائه می گردد. ضمناً مشاوره به والدین این کودکان نیز در حیطه وظایف این مرکز می باشد.
* معلول شنوایی : به فردی اطلاق می گردد که به لحاظ آسیبهای وارده به سیستم شنوایی دچار اختلالات شنوایی شده که با استفاده از وسایل کمک شنوایی و اقدامات توانبخشی می توان تا حدی مشکلات ارتباطی وی را برطرف ساخت.
*1 مرکز روزانه ضایعه نخاعی با ظرفیت 40 نفر
مرکزی است که بمنظور فراهم آوردن مجموعه کاملی از مراقبتهای مورد نیاز افرادی که دچار ضایعه نخاعی و عوارض ناشی از آن گردیده اند، پس از ترخیص از مرکز درمانی پزشکی و به منظور آمادگی فیزیکی و روانی فرد معلول ضایعه نخاعی و خانواده وی به صورت روزانه طراحی شده است. این مرکز توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با کسب مجوز از سازمان بهزیستی تاسیس می گردد.
* معلول ضایعه نخاعی : فردی است که به علت آسیب یا ضایعه در نخاع یا ستون فقرات ، دچارفلج کامل یا نسبی نیمه تحتانی تنه و اندامهای تحتانی (پاراپلژی ) و یا دچار فلج کامل یا نسبی نیمه فوقانی و تحتانی تنه و اندامهای فوقانی و تحتانی (کوادریپلژی ) و سایر عوارض ناشی از آسیب به نخاع نظیر از دست دادن کنترل حسی و حرکتی ، دفع ادرار و مدفوع و کاهش خون رسانی به بافتها و در نتیجه تشکیل زخم فشاری و غیره گردیده است .

*1 مرکز حرفه آموزی با ظرفیت 20 نفر
*1 مرکز روزانه جسمی حرکتی با ظرفیت 40 نفر
*1 مرکز شبانه روزی جسمی حرکتی با ظرفیت 50 نفر در شهرستان تاکستان
به مرکزی اطلاق می گردد که توسط افراد حقیقی یا حقوقی و بر اساس ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه تاسیس ، و تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور خدمات توانبخشی و نگهداری مورد نیاز افراد معلول جسمی حرکتی بین 14 تا 60 سال با معلولیت متوسط به بالا (طبق تشخیص کمیسیون تعیین معلولیت ) را بصورت شبانه روزی ارائه می نماید.
* معلول جسمی حرکتی واجد شرایط پذیرش در مراکز توانبخشی شبانه روزی جسمی حرکتی : به فردی اطلاق می گردد که به علل مادرزادی و یا در اثر صدمات و بیماریهای مغز و اعصاب ، ارتوپدی و روماتولوژی دچار کاهش دائم در تواناییهای جسمی و متعاقباً اختلال در عملکردهای فردی و اجتماعی وی شده اند و قادر به ادامه زندگی بصورت مستقل نبوده و نیاز به مراقبت دائم دارد.
پیوند ها
آمار سایت
تعداد بازدیدکنندگان کنونی: 1
تعداد کل بازدید کنندگان: 206015